Velké náměstí a Kostelní náměstí

Historické jádro Prachatic je významnou kulturní památkou a radnice dlouhodobě věnuje jeho regeneraci velkou pozornost. Péče o kulturní památky byla letos oceněna prestižní cenou „Historické město roku 2002“.

Technicky i finančně nejnáročnější akcí, kterou město realizovalo v historickém jádře v roce 2000 byla celková rekonstrukce Velkého a Kostelního náměstí, která se týkala nejen povrchů, ale také veškerých inženýrských sítí. Současně prováděný archeologický průzkum významným způsobem posunul poznání o stavebně historickém vývoji města. 

foto

Historické prostředí města předurčilo filozofii řešení renesančního náměstí jako velkého tržiště s minimem vzrostlé veřejné zeleně (zeleň se objevovala až na náměstích 19. století). Požadavek současných obyvatel města na umístění zeleně a květin je řešen jejich osazením do keramických nádob a květinovou výzdobou oken. Cílem architekta, který se tímto úkolem zabývá, je docílit efektu, kdy květinová výzdoba tvoří součást architektury a podtrhuje ji. 

Vzrostlou zeleň zastupují lípy, které spolu s kašnou ze 16. století vytvářejí prostor pro příjemné posezení ve stínu. Lípy staré asi 10 let byly vysazeny před šesti lety. Druhově se jedná o lípy srdčité a velkolisté, je jim věnována pravidelná péče – výchovné a prosvětlovací řezy, hnojení, mulčování a zálivka. Péči o vegetační prvky (keře, stromy, květiny) zajišťuje na celém území města . rma Bc. Jitky Pöschlové – zahradní specialista. Na Kostelním náměstí roste javor horský, který je charakteristickým druhem této krajiny, jedná se pravděpodobně o náletovou dřevinu, která dnes již neodmyslitelně patří ke kostelu sv. Jakuba.

Velké náměstí