Slámova ulice

Slámova ulice

Ucelená obytná zóna podél frekventované komunikace, lemovaná habry, které byly vysázeny v roce 1999. Jsou každoročně mulčovány a ošetřeny výchovným a regeneračním řezem. Nyní se dokončuje oprava fasád a zateplování domů. Po ukončení stavební části bude provedena celková rekonstrukce bezprostředně navazujících ploch, tj. komunikačního systému, zeleně a odpočinkové plochy budou dovybaveny mobiliářem. K tomuto účelu byl zpracován projekt Sadové úpravy – rekonstrukce zeleně, který detailně řeší úpravu této části města. Financování této akce se předpokládá z městského rozpočtu.

Slámova ulice