Školní přírodní rezervace

Školní přírodní rezervace „Pod vyhlídkou“ slouží k terénním výukovým programům pro Centrum ekologické výchovy Dřípatka, byla vyhlášena v roce 1967 jako první zařízení tohoto druhu v republice a je jednou z nejstarších v Evropě. Nachází se na rašelinné lesní loučce a je doplněna okružní načnou stezkou s 33 zastaveními a základnou se solárním panelem.

Na konci 80. let zde byly zřízeny genofondové plochy, na něž byly přeneseny při záchranných průzkumech některé vzácné rostliny ze svých původních lokalit, ohrožených stále se rozšiřující zemědělskou velkovýrobou. Po vybrání odpovídajícího stanoviště se zdejším podmínkám dobře přizpůsobily, o čemž svědčí jejich následné rozmnožování.

foto

Na genofondových plochách se vyskytují: Vstavač obecný (Orchis morio), prstantec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec listenatý (Fuchsův) – (Dactylorhiza longebracteata) a prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina). Bledule jarní (Leucojum vernum), Hvozdík pyšný (Dianthus superbus), masožravé rostliny – rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), hořepník luční (Pneumonanthe vulgaris), kosatec sibiřský (Iris sibirica), ocún jesenní (Colchicum autumnale) původní se výskytující vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), prvosenka vyšší (Primula elatior).

Ochrana genofondu (biodiverzita) je významným úkolem ochrany přírody. Slouží k pozorování, sledování vývoje a rozmnožování těchto vzácných a ohrožených druhů rostlin. Na Školní přírodní rezervaci mají navíc i význam výchovný a vzdělávací.

foto