Sídliště Pod hradbami – Zvolenská ulice

foto

Sídliště Pod hradbami je sevřeno mezi dvě velmi frekventované komunikace, přesto zelené plochy v prostoru mezi paneláky poskytují dostatečný a chráněný prostor pro odpočinek obyvatel i pro hry dětí. Keřová výsadba a dostatek vzrostlých stromů tlumí negativa umístění sídliště. Obyvatelé si považují, že v blízkostí svých bytů mají na okraji sídliště i smíšený lesík.

Špatné tepelně technické vlastnosti obvodového pláště i estetický vzhled v podobě šedivé barvy „socialistického“ sídliště jsou postupně zlepšovány podle . nančních možnosti majitelů objektů (Města Prachatice i Stavebního bytového družstva).

foto

Touha obyvatel po příjemném okolí jejich obydlí se projevuje péčí o záhony květin před jejich domem i umístěním květin na balkóny a okna.

Zvolenská ulice tvoří významnou nástupní komunikaci k historickému centru města. Nese v sobě . lozo. i bytové zástavby 60. let vyjádřené v tzv. Athénské chartě. Grandiózně založenou zeleň po obou stranách ulice pečlivě udržujeme jak z pohledu životního prostředí obyvatel tak také jako estetické orámování průhledu na Kostel sv. Jakuba, který se naskýtá přijíždějícímu návštěvníkovi Prachatic.

foto