Přírodní památka Žižkova skalka - Vyhlídková stezka kolem Prachatic

Nedaleko centra města se rozkládá nejvýznamnější a nejvýraznější část strmého, silně rozpukaného křemenného valu, která byla vyhlášena v roce 1989 jako přírodní památka a nazvána Žižkova skalka. Zdejší křemenný val v podobě protáhlého hřebenu je názorným příkladem tektonické činnosti, v území křemenného valu se vyskytuje na 275 druhů rostlin. Křemenný hřeben je tvořen bílým až zažloutlým křemenem, vystupuje 9,5 m vysoko nad okolní terén o délce 46 m a šířce 14,5 m v nadmořské výšce 600 m.

foto

V letošním roce byla provedena celková údržba tohoto chráněného území, došlo k vyřezání suchých a některých náletových dřevin a k označení prostoru přírodní památky. Zároveň byla upravena komunikace v bezprostřední blízkosti území – chodníky, schody, prostor pod skálou. Výhledově počítáme s nákladnější úpravou okolí – obnovou nástupního schodiště na Svatopetrskou cestu, které bylo odstraněno při necitlivé výstavbě pošty v 70. letech.

V roce 2001 byla vybudována Vyhlídková stezka kolem Prachatic, která vede blízkým okolím města a vhodně využívá polohy města v údolí. Na trase stezky je umístěno 12 panelů s informacemi o historických a přírodních zajímavostech města a jeho okolí, byla k ní vydána i bohatě ilustrovaná publikace. Tato naučná stezka je využívána občany a návštěvníky města v rámci volnočasových aktivit a zároveň školami v rámci ekologické výchovy mládeže.

foto