Primátorská ulice

Primátorská ulice byla v červnu 2002 v souvislosti s vybudováním nového kanalizačního řadu celkově upravena, včetně nové výsadby zeleně, úpravy travnatých ploch, prořezávek stávajícího stromořadí, vybudování pěší zóny s odpočinkovými místy a rekonstrukcí dětského hřiště. Celkové náklady na realizaci činily cca 4 mil. Kč.

Primátorská ulice

V srpnu 2002 postihla město ničivá povodeň a největší povodňová vlna zcela zaplavila uvedenou lokalitu a přilehlá sportoviště (plavecký bazén, sportovní halu, tenisové a volejbalové kurty, 2 fotbalová hřiště, SKATE areál atd.). Veškerá zeleň, komunikace a mobiliář byly zcela zdevastovány.

V průběhu podzimních měsíců došlo v rámci odstraňování povodňových škod ke zprovoznění pěší zóny, avšak vzhledem k velkému množství naplavené zeminy a bahna bylo k úpravě zeleně přistoupeno pouze částečně a teprve v letošním roce dochází k dokončení obnovy.

Primátorská ulice