Parkán

Parkán je součástí historického opevnění měst, jedná se o prostor mezi hradební zdí a první městskou zástavbou. V Prachaticích je parkově upraven a veškeré plochy jsou celodenně zpřístupněny veřejnosti. Slouží pro odpočinek občanů a návštěvníků města a konají se zde pravidelně kulturní pořady a společenské akce.

Parkán
 
Zeleň zde zastupuje vícero druhů okrasných dřevin, např. tavolník, šeřík, jasmín, zlatice. K nejhodnotnějším patří tisy, azalky a vzrostlé stromy – smrk, bříza a nově vysazený kaštan s rododendrony. Údržba spočívá v pravidelném průklestu, odstranění odumřelých a nevhodně rostoucích větví stromů a keřů. Na koruně hradeb se postupem let vytvořila společenstva různých druhů suchomilných rostlin.

Sečení travnatých porostů, odplevelení keřů a ploch provádí . rma ing. Jan Jedlička (10 sečí v období 20.–40. týdne, v případě potřeby regulováno dle vývoje počasí). V loňském roce Město Prachatice nahradilo nevhodné veřejné osvětlení za historizující lampy, osadilo park mobiliářem (lavičky) a v příštích letech uvažuje o další rehabilitaci tohoto prostoru – opravu hradební zdi, výměnu povrchu komunikací a doplnění zeleně.

Parkán