Obytná zóna rodinných domků

Západním směrem od historického centra, stranou většího dopravního zatížení i městského ruchu vzniká od 70. let 20. století residenční obytná zóna rodinných domů s množstvím zeleně. Na řadovou zástavbu s menšími pozemky navazuje od 90. let velkorysejší zástavba samostatnými domy.

foto

Minulý režim stavbu rodinných domů omezoval ve prospěch panelových domů a proto byl po jeho pádu velký zájem o tento typ bydlení (byť .finančně náročnějšího). Město se ve své koncepci bytové politiky zavázalo vytvářet technické podmínky (územní plán, závazek přebrat vybudované inženýrské sítě do své správy) pro divelopery, kteří budou na komerční bázi zajišťovat vybavení budoucích sídlišť rodinných domů inženýrskými sítěmi. Zároveň prozíravou majetkovou politikou Město získalo značnou část nezastavěných pozemků v této lokalitě, je zde majoritním vlastníkem a nabízí pozemky pro účely další výstavby za zvýhodněných podmínek. Proto věříme, že na výstavbu tří velkých lokalit rodinných domů v posledních 10 letech, navážou další.

Charakter zástavby se projevuje na zvýšené péči obyvatel této lokality o zeleň i květinovou výzdobu domů. Město nezapomíná na vybavení zóny hřišti i nezastavitelnými veřejnými prostranstvími se zelení.

foto