Skládka TKO Libínské Sedlo

Základní údaje

Provozní doba: Pondělí – pátek    8.00–15.00 hodin
Provozovatel: František Hejtmánek, s. r. o.
Hájky 448, Vlachovo Březí
tel. 388 318 112
Druhy skládkovaných odpadů: uvedeny v provozním řádu skládky,
především komunální odpady
Aktuální cena za komunální odpad: 1290 Kč/t + DPH

Skládka komunálního odpadu se nachází asi 2 km od obce Libínské Sedlo, v nadmořské výšce 870 m. Vlastní těleso skládky je v údolí, které je ze tří stran uzavřeno lesními porosty. Území je součástí Prachatické vrchoviny a patří do oblasti s vysokými srážkami. Hydrologicky patří do povodí řeky Blanice.

V roce 1992 bylo za účelem financování stavby založeno Sdružení obcí – odpadové hospodářství, jehož členové sdružili finanční prostředky na výstavbu. Stavba skládky byla zahájena v roce 1993 a o rok později 1.5.1994 bylo zahájeno skládkování odpadu.

Vlastní skládka je rozdělena do 3. etap o rozdílné kapacitě. I.etapa skládky byla provizorně uzavřena v roce 1999. Nyní probíhá ukládání odpadu ve II. etapě, jejíž kapacita by měla postačovat do roku 2014. V projektu je počítáno se stavbou třetí etapy, po jejímž naplnění dojde k překrytí dosud využívaných prostor. Předpokládá se, že celková kapacita skládky bude postačovat do roku 2025–2027.

V roce 1997 byl na skládku zakoupen kompaktor BOMAG o hmotnosti 32 t, což se výrazně projevilo na zhutnění odpadu. V roce 1998 zde byla postavena čistírna odpadních vod typu CINIS.

Kapacita skládky

Objem celkový 246 441 m³
Objem I. etapy 45 372 m³
Objem II. etapy 105 669 m³
Objem III. etapy 95 400 m³

Bilance odpadu ukládaného na skládce Libínské Sedlo

 

Množství odpadu v tunách

Pozn.: Od roku 2003 včetně odpadů, ukládaných jako technologický materiál na zajištění skládky

1995 6715,49   2006 10 817,00
1996 6687,48   2007 9818,82
1997 6799,64   2008 10 914,75
1998 7154,54   2009 9941,84
1999 7460,32   2010 8535,00
2000 7615,16   2011 8887,44
2001 7683,64   2012  8232,57
2002 8262,19   2013  7920,41
2003 11 042,70   2014 10 444,16
2004 10 760,06   2015 8756,00
2005 8994,00   2016 7514,12