Separovaný sběr odpadů

Umístění kontejnerů na tříděný odpad, jejich množství a další informace najdete v interaktivní mapě, která se otevře po kliknutí na obrázek.

Systém třídění

Do kontejnerů a nádob umístěných na sběrných místech ve městě Prachatice je možno třídit následující odpad:

Sklo

Kam ukládat: Do bílých a zelených laminátových kontejnerů, umístěných na sběrných místech ve městě, případně do sběrného dvoru
Patří: Nevratné lahve (bez zbytků tekutin, kovových a plastových uzávěrů, papírová etiketa nevadí), skleněné střepy tabulového skla
Nepatří: Zrcadla, autoskla, zářivky, žárovky, drátěné sklo, keramika, porcelán

Papír

Kam ukládat: Do kontejnerů s modrým víkem, umístěných na sběrných místech ve městě, případně do sběrného dvoru
Patří: Noviny, časopisy, reklamní letáky, sešity, knihy, krabice, papírové obaly, kancelářský papír, kartóny, lepenka
Nepatří: Papír mastný nebo jinak znečištěný, papír s plastovou nebo hliníkovou folií(krabice od mléka nebo džusů), fotografický papír, papír s textilií, celofán, použité plenky a hygienické potřeby

Plast a nápojový karton

Kam ukládat: Do kontejnerů se žlutým víkem, umístěných na sběrných místech ve městě, případně do sběrného dvoru
Patří: Neznečištěné použité plastové nádoby a obaly, PET lahve, folie a sáčky, kelímky (umyté!!!), plastové kanystry, polystyren, nápojový karton od mléka a džusů
Nepatří: Bakelit, alobal, umělé hmoty se zalisovanými kovy, textilie z umělých vláken, dráty, plastové trubky, podlahové krytiny

Drobné elektro, baterie, monočlánky

Kam ukládat: Do červených kontejnerů umístěných na sběrných místech ve městě, případně do sběrného dvoru.
Patří: Monočlánky, tužkové baterie, ploché baterie, drobné domácí elektro - kalkulačky, rádia,  telefony, elektronické hračky, tablety, rychlovarné konvice, žehličky, toustovače, kulmy, fény apod.
Nepatří: Velké domácí spotřebiče - ledničky, pračky, chladničky, televizory, počítačové monitory, úsporné žárovky, zářivky.

Železo

Kam ukládat: Do sběrného dvoru a do výkupen sběrných surovin
Patří: Železo a barevné kovy
Nepatří: Vyřazené elektrospotřebiče z domácností (lednice, mrazáky, televize, mikrovlnné trouby apod.), plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů a to ani jejich demontované části.

Objemný a drobný stavební odpad z domácností, nebezpečný odpad – zbytky barev, oleje, chemikálie apod. Vyřazené elektrospotřebiče, zářivky a výbojky.

Kam ukládat: Do sběrného dvoru
Patří: Objemný odpad (nábytek, podlahové krytiny apod.), stavební odpad (tašky, cihly, beton, keramika apod.), nebezpečný odpad( zbytky barev, oleje, baterie, akumulátory, agrochemikálie, apod.), elektrozařízení (televizory, lednice, sporáky, pračky, počítače, vysavače, audio a video techniku, apod.), použité světelné zdroje (zářivky a výbojky).
Nepatří:

Směsný komunální odpad z podnikatelské činnosti, ostatní odpad z podnikatelské činnosti

Použité potravinářské oleje z domácností

Kam ukládat: Do tmavě zelených nádob umístěných na sběrných místech ve městě, případně do sběrného dvoru
Patří: Použitý potravinářský olej z domácností. Do nádob se musí ukládat oleje v uzavřených plastových nádobách (např. PET lahve).
Nepatří: Potravinářské oleje z podnikatelské činnosti, mazací, převodové a motorové oleje

Použitý textil, boty, hračky 

Kam ukládat: Do velkoobjemových oranžových kontejnerů umístěných na sběrných místech ve městě
Patří: letní i zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, obuv – svázanou, aby se páry nerozhodily, tašky, kabelky, batohy a plyšové hračky. Veškeré věci musí být suché a zabalené do tašek nebo pytlů.
Nepatří: Znečištěné a mokré textilie, roztrhané a zničené oblečení a boty, matrace, koberce, molitan

Bioodpad

Kam ukládat: Do hnědých nádob umístěných na sběrných místech ve městě, případně do sběrného dvoru
Patří: Pouze odpad rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva a obilnin, květiny, kávový odpad a čajové sáčky, odpad ze zahrad – tráva, plevel, zbytky rostlin, listí, nastřihané větve, piliny, kůra.
Nepatří: Zbytky jídel živočišného původu, oleje a tuky, maso, kosti, uhynulá zvířata, uhelný popel, cigaretové oharky, sáčky z vysavače, léky, jednorázové pleny a jiné.

Základní informace

Sběr separovaného odpadu v Prachaticích probíhá již od roku 1994, zpočátku se třídil papír a dva druhy skla. S postupným snižováním podílu skleněných obalů na trhu bylo ustoupeno od třídění skla dle barev a v roce 1999 byl zaveden sběr plastů. Od 1.1.2007 byl rozšířen sběr plastů o pytlový sběr v historickém centru města. Od července 2007 byl tříděný sběr odpadů rozšířen o nápojové kartony, které se dávají do žlutých kontejnerů společně s plasty (roztřídění probíhá na třídící lince). Od srpna 2007 se opětovně zavedlo třídění skla na čiré (bílé) a barevné (kvůli zájmu zpracovatelů o čiré sklo). Ve městě bylo rozmístěno 36 bílých laminátových kontejnerů, které město obdrželo zdarma v rámci projektu na podporu třídění od společnosti EKO-KOM a. s. a Krajského úřadu Jihočeského kraje. Interval svozu papíru 1× za 14 dní nebyl uspokojivý, docházelo často k přeplňování kontejnerů, proto byl od 1. 6. 2008 zaveden týdenní svoz.

V současné době je tedy prováděno třídění papíru, skla čirého a barevného, plastů a nápojových kartonů, použitých potravinářských olejů, drobného elektra, vyřazeného textilu, obuvi a hraček a bioodpadů do k tomu určených nádob a kontejnerů.

Provozovatelem sběru tříděných odpadů je od 1.5.2011 společnost Technické služby Prachatice s. r. o. Papír se dotřiďuje a lisuje ve Sběrném dvoru v Krumlovské ulici a následně odváží k dalšímu zpracování. Plasty se společně s nápojovým kartonem dopravují na třídící linku společnosti RUMPOLD 01-Vodňany s.r.o., kde probíhá dotřídění, lisování a předání k dalšímu zpracování. Sklo se sváží automobilem s hydraulickou rukou do Sběrného dvoru v Krumlovské ulici a odtud je přepravováno k dalšímu zpracování do AMT Příbram. Bioodpad se sváží do místní Kompostárny a následně zde zpracovává na kompost.

Ve městě se nachází celkem 64 sběrných míst, v nichž je umístěno 277 kontejnerů (papír, plast, sklo), 10 kontejnerů na drobné elektro, 13 nádob na použitý potravinářský olej.

Sklo se sváží 1× za měsíc, plasty a papír se sváží 1,5× týdně, bioodpad 1x týdně (duben - říjen), drobné elektro, oleje, textil dle naplnění kontejnerů.

Přehled o množství vytříděného odpadu v tunách

Separovaný odpad 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Papír 9,00 12,00 13,59 16,13 18,65 20,29 32,91 40,47 63,98 67,90 87,49
Sklo 14,00 18,00 29,47 24,04 27,80 25,79 29,68 35,20 52,90 62,80 75,08
Plast 0,00 0,00 0,00 13,16 20,52 24,99 41,30 34,53 35,64 38,50 50,99
Železo 3,80 17,00 15,00 7,12 7,15 4,99 16,91 44,56 28,93 38,00 34,03

 

Separovaný odpad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Papír 113,47 156,04 163,59 185,00 179,00  163,00  164,00  164,6  152,02 220,06
Sklo 85,46 111,87 102,44 104,00 111,00  116,00  117,00  110,4   116,93 137,36
Plast 60,43 71,61 124,78 101,00 116,00  108,00  101,00  111,4   116,78 136,17
Železo 16,32 12,09 22,41 11,00 4,00  6,00  6,00  12,8  12,65 23,5

Množství vytříděného odpadu v tunách

Tříděný odpad