Poplatek za komunální odpad

  • 500 Kč za rok pro trvale hlášenou fyzickou osobu (nebo osobu, která se na území ČR zdržuje déle než 3 měsíce),
  • 500 Kč za rok pro stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům ve kterých není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba.

Úlevy od poplatku a další podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce č.5/2015 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů