Ochrana ovzduší - zpřístupňování informací

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší ke stacionárním zdrojům znečišťování ovzduší neuvedeným v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v ORP Prachatice.

Bližší informace poskytne na odboru životního prostředí Městského úřadu Prachatice, Marta Zifčáková DiS., tel.: 388 607 213

Dokumenty ke stažení:

PDF Ochrana ovzduší - zpřístupňování informací