Indikátory

Produkce SKO na obyvatele/kg/rok

Směsný komunální odpad (SKO) – je odpad, který zůstává po oddělení využitelných složek a nebezpečných složek z komunálních odpadů. Někdy je také nazýván „zbytkovým“ odpadem, tedy zbytkovou směsí komunálních odpadů, kterou není možno třídit a následně využít.

Produkce SKO na obyvatele

Vývoj tendence SKO x bioodpad na obyvatele/kg/rok

Směsný komunální odpad (SKO) – je odpad, který zůstává po oddělení využitelných složek a nebezpečných složek z komunálních odpadů. Někdy je také nazýván „zbytkovým“ odpadem, tedy zbytkovou směsí komunálních odpadů, kterou není možno třídit a následně využít.

Bioodpad – jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu.
vzniká:

  • v domácnostech, např. zbytky ovoce a zeleniny, kávové a čajové zbytky, skořápky z vajec a ořechů, zvadlé květiny, podestýlka domácích býložravých zvířat
  • na zahrádkách, např. posečená tráva, listí,  zbytky odumřelých rostlin, větve, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva, stará zemina
  • z údržby městské zeleně, např. posečená tráva, spadané listí , dřevní hmota

Vývoj tendence SKO x bioodpad na obyvatele/kg/rok

Míra třídění komunálních odpadů (v %)

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob na území obce  včetně složek odděleného sběru.

Míra třídění komunálních odpadů

Množství odpadu odevzdaného do sběrného dvoru

Sběrný dvůr je od 1.9.2015 nově zřízen v ulici Krumlovská za průmyslovou zónou. Viz. sekce Sběrný dvůr.


Množství odpadu odevzdaného do sběrného dvoru