Uzavření skládky

Po naplnění bude skládka překryta vrstvou zeminy a osázena dřevinami. Zachován zůstane systém monitoringu vod a skládkových plynů.

Uzavření skládky