Kontrola čistoty

Provozovatel skládky má povinnost zajistit dvakrát ročně kontrolu čistoty odpadních vod. Místa odběru jsou stanovena tak, aby bylo možno porovnat kvalitu vod vytékajících z tělesa skládky, účinnost čištění s kvalitou vod, které vytékají do Černého potoka. Vzorky vody jsou odebírány a zpracovávány akreditovanou laboratoří.

Limity pro vypouštění odpadních vod do Černého potoka

ukazatel mg/l
CHSK 80
NL 40
RL 800
NH4+ 8
AOX 50

CHSK - symboluzuje míru znečištění vody organickými látkami
NL - nerozpuštěné látky
RL - rozpuštěné látky (soli)
AOX - sloučeniny obsahující chlor, brom