Čistička odpadních vod

řez čov
minerální těsnění minerální těsnění - tři vrstvy náplň CINIS náplň CINIS (1 m)
hrubé kamenivo hrubé kamenivo kamenivo kamenivo
folie folie PEHD zemina zemina s osetím
geotextilie geotextilie terén rostlý terén
štěrkopísek štěrkopísek    
řez čov

ČOV sestává z těchto objektů

Uzavírací šachta - slouží k případnému uzavření přítoku výluhových vod.

Popelový filtr - zastřešená betonová jímka o rozměru 6x4 m, náplň tvoří 10cm drenážní vrstvy, ochráněné geotestilií a 0,8 m popela, slouží k zachycení nerozpuštěných látek.

Čistírna CINIS - zemní filtr se speciální náplní. Filtrační náplň má specifické vlastnosti - velkou sorpční schopnost a odolnost proti vyloučení kovů. Je složena z tříděného plaveného energetického popele ("CINIS"), uloženého mezi filtračními vrstvami z tříděného kameniva. Vlastní náplň včetně filtračních vrstev je uložena v zemní vaně se šikmými stěnami o rozměru 8x3 m.

Regulační šachta - je umístěna za vlastní čistírnou, rozměry 2,4 × 4,2 m a hloubka 3,8 m. V šachtě je umístěna ohebná trubice sloužící k regulaci výšky odtokové hladiny z vlastní čistírny.