Celkové schéma

schéma
1. etapa 1. etapa
2. etapa 2. etapa
3. etapa 3. etapa
váha a - váha
vrátnice b - vrátnice
čistička odpad. vod c - čistička odpad. vod
jímka d - jímka
rybník e - rybník
měření čistoty vod f - měření čistoty vod
drenáž drenáž
plot plot kolem skládky