Entente florale 2003

Komise v Prachaticích

Mezinárodní porota zavítala do Prachatic ve dnech 8-10.7.2003. Komisaři předem obdrželi prezentační CD, na kterém se Prachatice představily z hlediska historického, kulturního, ekonomického a průmyslového rozvoje, životního prostředí a zároveň na něm byly prezentovány i záměry města. Pracovní sešit pro komisaře obsahoval údaje týkající se zejména prohlídkové trasy, veškeré materiály byly bohatě doplněny fotografiemi Ing. Vladimíra Hrabáka.

Členové komise

Mrs Monika HETSCH
Mr Rudy GEERARDYN
Mrs. Cécile PIERARD
Mrs Lidija KOMES
Mrs Inka TRUXOVA
Mr Pierre CHAVEROT
Mrs Helga PANTEN
Mr Maurice BAREN
Mr Laszlo GERZSON
Mr Luke GRIFFIN
Mr Anton SCHLAUS
Mr E. P. van GINKEL
Mrs Anne Caterine RICKENBERGER
AUSTRIA
BELGIUM
BELGIUM
CROATIA
CZ REPUBLIC
FRANCE
GERMANY
GREAT BRITAIN
HUNGARY
IRELAND
SLOVENIA
NEDERLAND
SWITZERLAND

Stanovisko komise

Komisaři velice kladně hodnotili systematickou péči o památky a rozvoj města, ocenili množství odvedené práce při rekonstrukci kasáren za poměrně krátké období, několikrát zaznělo, že za vším je vidět systematickou práci energického týmu. Samozřejmě zazněly i kritické připomínky k použití umělohmotných cedulek k označení historických budov, k použití betonových prvků v bezprostřední blízkosti historických hradeb, k založení některých záhonů i k absenci generelu zeleně.

Slovíčko organizátorů

Příprava soutěže umožnila organizátorům i představitelům radnice podívat se na město trochu jinýma očima, zaměřit se na věci, které připadají běžné a které ve všedních dnech trochu přehlížíme. Při výběru fotografií pro CD a pracovní sešit jsme se shodli, že ve městě máme mnoho krásných zákoutí doplněných květinami a zelení, samozřejmě jsme si vědomi, že ne všechny místa vypadají tak, jak by měla. Pohled komise je pohledem zvenčí, který nám dává možnost vidět věci ještě trochu jinak a přináší nové podněty i to je pro nás důležité a obohacující.

Průběh soutěže dala jasně najevo, že v Prachaticích opravdu nesoutěžila jen radnice, ale skutečně celé město, vyzdobená okna, balkony, krásně upravené předzahrádky svědčí o tom, že obyvatelům opravdu záleží na vzhledu svého města. Přestože konečný výsledek soutěže bude oznámen až na konci září, již nyní je možno říci, že Prachatice se účasti v soutěži zhostily velice dobře a rozhodně nezklamaly. Poděkování patří všem občanům, kteří o své okolí pečují.