Entente florale

Entente florale - Kvetoucí sídla, je prestižní mezinárodní soutěž, která probíhá od roku 1975 a zaměřuje se především na péči o zeleň a životní prostředí měst a obcí. Soutěž je vyhlašována Evropskou asociací pro zahradní a krajinářskou tvorbu (Association Europeenne pour le Fleuurissement et la Paysage). Tato organizace sídlí v Bruselu a jejími členy jsou: Belgie, Česká republika, Francie, Chorvatsko, Irsko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Slovinsko a Velká Británie.

Soutěží vždy dva zástupci jednoho státu - město a vesnice, hodnocení provádí mezinárodní porota složená z odborníků - zástupců jednotlivých členských států. Oceněná sídla obdrží za úspěšnou účast v soutěži diplom a plaketu.

Garantem soutěže v České republice je Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Česká republika v soutěži Entente florale

  • 2002
    město Frýdek Místek – bronzová medaile
    vesnice Telecí – stříbrná medaile
  • 2003
    město Prachatice
    vesnice Svatý Jan nad Malší