Veřejný pořádek

Padá z korby kolem projíždějícího vozidla materiál?

  • kontaktujte ihned nejbližšího příslušníka policie nebo volejte:
    Policii ČR, tel.: 158
    Městskou policii, tel.: 156

Pozn: zapište si SPZ, barvu, druh vozidla, firmu, čas, případně fotografujte nebo zajistěte dalšího svědka.

Není ve dne zhasnuto veřejné osvětlení?

  • informujte odbor - odbor KSD tel.: 388 607 507, 388 607 509

Nejsou uklizeny chodníky či silnice?

  • obraťte se na odbor KSD MěÚ PT, tel.: 388 607 507, 388 607 509

Objevili jste opuštěný vrak automobilu (bez SPZ)?

  • informujte Městskou policii, tel.: 156

Není v zimě odklizen sníh z veřejných komunikací?

  • informujte MěÚ PT, odbor KSD 388 607 507, 388 607 509