Odpady

Odkládá někdo odpad mimo k tomu určené nádoby a kontejnery na volné prostranství, či přímo do přírody?

  • volejte ihned Městskou policii, tel.: 156
  • volejte odbor ŽP MěÚ PT, tel.: 388 607 220, 388 607 213