Ekoporadna

NIDM Centrum ekologické výchovy Dřípatka

zahájila v rámci projektu ESF provoz ekoporadny v budově CEV Dřípatka, Rumpálova ul. v Prachaticích.

Komu je ekoporadna určena?

Všem zájemcům z řad veřejnosti, kteří potřebují radu nebo konzultaci v některé z oblastí životního prostředí:

  • Využití obnovitelných zdrojů, úspory energií (finance)
  • Nakládání s odpady (třídění, kompostování aj.)
  • Právní porady a komunikace s úřady v problematice životního prostředí
  • Živá i neživá příroda, ochrana přírody

Ekoporadna dále nabízí možnost zapůjčení odborné literatury, periodik, video nahrávek a DVD nosičů s výše uvedenou problematikou.

Kdy můžete ekoporadnu osobně navštívit?

Každé pondělí a čtvrtek v době od 16.00 do 18.00 hodin.
Kromě osobní návštěvy můžete kontaktovat poradnu i mimo uvedený čas telefonicky na čísle: 388 317 806 nebo 724 081 117 – p. Vlastislav Kašpar nebo e-mailem: eko.dripatka@centrum.cz.
Využijte bezplatnou ekoporadnu Dřípatky, která je součástí jihočeské sítě ekologických poraden KRASEC a je podpořena fondem EU – ESF.