Aktuálně

Bioodpad
Životní prostředí
V návaznosti na realizaci stavby nového sběrného dvora a kompostárny, získání dotace na projekt Systém odděleného sběru Prachatice a též zapojení města Prachatice do projektu SMOJK, ze kterého získáme domácí kompostéry, jsme v srpnu požádali o dotaci na projekt „Bioodpad řešíme společně“. z II. výzvy Fondu environmentální odbornosti, program Švýcarsko-česká spolupráce.
Marie Peřinková
Torzo Osecká
Životní prostředí
Město Prachatice bylo i v letošním roce úspěšné se svou žádostí o grant Krajského úřadu Jihočeského kraje - Grantový program Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Rozvoj venkova a krajiny, Podopatření Tvorba krajiny a podpora biodiverzity - na ošetření vybraných památných a významných stromů ve svém správním obvodu.
Lenka Vokatá
Pozvánka
Životní prostředí
Obyvatelé Přímé ulice se v sobotu 18.října sejdou na brigádě a společně vytvoří záhon na principu přírodních zahrad.
Marie Peřinková
Životní prostředí
Desátá hodina dnešního dopoledne byla pro šestici žáků prachatických škol malinko jiná. Dostali pozvání na vernisáž svých obrázků. Autoři vystavených prací jsou Barbora Paclíková, Petra Vokounová, Tomáš Soumar, Veronika Staňková, Ivana Dudlová a Radim Dudla.
Marie Peřinková
Životní prostředí
Záchytné kotce města Prachatice již řadu let slouží k umisťování opuštěných a zatoulaných psů. V loňském roce se do kotců dostali i psi, kteří byli na základě rozhodnutí Městského úřadu Prachatice, odboru životního prostředí odebráni majitelům z důvodu jejich týrání.
Marta Zifčáková
Životní prostředí
V letošním roce uspělo Město Prachatice se žádostí o finanční prostředky z Grantového programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, opatření „Tvorba krajiny a podpora biodiverzity“ a získalo dotaci ve výši 30 000 Kč na ošetření památných stromů – lípy v Husinci, lípy ve Strunkovicích nad Blanicí a lípy u kapličky při cestě od Chluman do Budkova.
Lenka Vokatá
Životní prostředí
Soutěž organizuje CEV Dřípatka a je určena pro žáky 1 až 9. tříd základních škol. Mohou se zapojit kolektivy tříd i jednotlivci.
Marie Peřinková
Životní prostředí
V roce 2005 byl zpracován Plán odpadového hospodářství města Prachatice, z něhož vyplynulo, že stávající sběrný dvůr v Mlýnské ulici nebude do budoucna vyhovovat stále náročnějším požadavkům legislativy v odpadovém hospodářství.
Josef Starý
Životní prostředí
Jihočeský kraj připravuje Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2014 – 2020. Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí zveřejnilo návrh koncepce „Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.
Marie Peřinková

Stránky