Aktuálně

exkurze
Životní prostředí
Pro exkurzi do kompostárny v Písku jsme zvolili termín 12. srpna. Neočekávali jsme, že nás čeká jeden z velmi teplých letních dnů a budeme tomu muset program přizpůsobit. Návštěva vesničky z 12. století v Zážitkovém parku Zeměráj Kovářov se právě z tohoto důvodu neuskutečnila, ale rozšíření programu v Písku to účastníkům plně vynahradilo.
Marie Peřinková
včelaři
Životní prostředí
V podvečer 1.7.2015 se na včelnici ZO ČSV v Prachaticích uskutečnilo setkání místních včelařů s realizátory projektu Bioodpad řešíme společně, podpořeného z Programu švýcarsko - české spolupráce.
Marie Peřinková
osvědčení
Životní prostředí
Občané města Prachatice vytřídili v loňském roce z komunálního odpadu 110 tun barevného a čirého skla, 111 tun plastů, 166 tun papíru a 13 tun železa.
Josef Starý
centrum ek. výchovy
Životní prostředí
Centrum ekologické výchovy Dřípatka si Vás dovoluje pozvat dne 12.6.2015 od 9,00 hodin.
Marie Peřinková
kotce
Životní prostředí
Záchytné kotce města Prachatice již řadu let slouží k umisťování opuštěných a zatoulaných psů. Jejich provoz plně hradí město ze svého rozpočtu, pokud se nepodaří získat jiné, doplňkové zdroje financování např. z dotačních titulů nebo z darů.
Marta Zifčáková
měřič
Životní prostředí
Začátkem května došlo k výměně automatické imisní monitorovací stanice v Šeříkové ulici na Skalce. Výměnu zajistil a stanici bude provozovat Český hydrometeorologický ústav.
Marie Peřinková
stromy
Životní prostředí
Tak to je nejenom název projektu, který škola zaslala v rámci výzvy nadaci Partnerství k posouzení, ale hlavně největší strom na pozemku školní zahrady, lípa velkolistá s krásnými srdčitými listy a omamně voňavými květy.
Marie Peřinková
kompostér
Životní prostředí
Město Prachatice se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, který získal dotaci na pořízení zahradních domácích kompostérů. V dubnu 2015 získáme 350 ks kvalitních kompostérů o objemu 450 l.
Josef Starý
popelnice
Životní prostředí
Ve městě je rozmístěno 6 zelených plastových nádob (popelnic) na použité potravinářské oleje z domácností. Cílem instalace byla možnost třídění dalších domovních odpadů, které jinak končí ve veřejné kanalizaci.
Josef Starý
pes
Životní prostředí
Se začátkem nového roku je tu opět otázka, zda bude lepší než ten rok předešlý a to nemám na mysli pouze ve vztahu k lidem, ale i ke zvířatům. Budou opět někteří lidé tak bezohlední a lhostejní ke svým čtyřnohým mazlíčkům a skončí opět v záchytných kotcích?
Marta Zifčáková

Stránky