Aktuálně

pes
Životní prostředí
Jako již několik let zpětně i v letošním roce zažádal Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí o poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu Jihočeského kraje, na podporu činnosti útulků pro zvířata. V letošním roce byla městu Prachatice přidělena částka ve výši 48 000,- Kč.
Marta Zifčáková
sběrný dvůr
Životní prostředí
Město Prachatice uspořádalo ve dnech 9. a 10. října Den otevřených dveří v novém sběrném dvoru a kompostárně v Krumlovské ulici. Mezi městem a sběrným dvorem byla po oba dny zajištěna autobusová kyvadlová doprava.
Josef Starý
komín
Životní prostředí
Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí informuje veřejnost o spuštění nových webových stránek pro kotlíkové dotace.
Marta Zifčáková
formulář
Životní prostředí
Pro majitele rodinných domků, kteří vytápějí domácnost převážně kotlem na tuhá paliva se otevírá možnost získat část finančních prostředků na jeho výměnu prostřednictvím dotace Jihočeského kraje.Vyhlášení výzvy pro se předpokládá začátkem roku 2016.
Marie Peřinková
knihy
Životní prostředí
Změna systému odpadového hospodářství města Prachatice, spočívající v zavedení třídění bioodpadu a zahájení provozu na kompostárně a sběrném dvoře v Krumlovské ulici si vyžádala změnu legislativy města.
Marie Peřinková
jak kompostuje příroda
Životní prostředí
Praktický seminář na téma jak využít odpady, které by jinak skončily v koši. Poslední ze tří praktických seminářů se uskuteční v úterý 29.9. od 17,00 hodin v domě Křižovatka u parku. Seminář je součástí projektu Bioodpad řešíme společně, podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Marie Peřinková
pozvánka
Životní prostředí
Dva praktické semináře jsou součástí projektu Bioodpad řešíme společně, podpořeného z Programu švýcarské české spolupráce. Oba se konají v Domě Křižovatka u parku, vždy od 17,00 hodin v úterý 8. září a 29.září.
Marie Peřinková
dvur
Životní prostředí
Sběrný dvůr i Kompostárna v Krumlovské ulici jsou připraveny na zahájení provozu. Brány obou zařízení se poprvé otevřou v úterý 1. září. Občané ve sběrném dvoře odložit všechny druhy komunálních odpadů, nebezpečné odpady i bioodpady (trávu, větve apod.). Rovněž zde mohou zdarma odevzdat použitá elektrozařízení.
Marie Peřinková
radnice
Životní prostředí
Město Prachatice ve spolupráci s Technickými službami Prachatice s.r.o. zavede od září pro občany města oddělený sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen bioodpad).
Josef Starý
pozvánka
Životní prostředí
V sobotu 29.8.2015 sraz v 8,20 na vlakovém nádraží, návrat kolem 14,00, pojedeme vlakem do Rohanova, pak asi 5ti kilometrový okruh pěšky.
Marie Peřinková

Stránky