Aktuálně

tašky
Životní prostředí
Město Prachatice, odbor životního prostředí v rámci projektu „Bioodpad řešíme společně“, podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce připravil na podporu třídění odpadů, pro občany města Prachatice žijící v sídlištní zástavbě, tašky na třídění odpadů.
Lenka Machartová
bioodpad
Životní prostředí
Ve středu 6. dubna proběhl první svoz bioodpadu v letošním roce.
Lenka Machartová
žižaly
Životní prostředí
Semináře zaměřené na bioodpad, kompostování a třídění se uskutečnily za podpory projektu „Bioodpad řešíme společně“, podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Marie Peřinková
kontejnery
Životní prostředí
S podzimem loňského roku jsme úspěšně zahájili svoz bioodpadu v Prachaticích a i v roce 2016 budeme pokračovat.
Lenka Machartová
knihy
Životní prostředí
Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s městem Prachatice a společností KreBul o. p. s. zve všechny zájemce o úspory energií, zateplení nebo změny způsobu vytápění ve svých rodinných domech na seminář.
Marie Peřinková
popelnice
Životní prostředí
Občané města Prachatice a městských osad vyprodukovali v roce 2015 celkem 3511 tun komunálních odpadů, z toho 1807 tun směsného komunálního odpadu, tj. 164 kg na 1 obyvatele. Vytřídili 117 tun barevného a čirého skla, 117 tun plastů, 152 tun papíru, 23 tun železa a 68 tun vyřazeného elektrozařízení.
Lenka Machartová
bioodpad
Životní prostředí
Zveme Vás na seminář určený prachatické veřejnosti, který se uskuteční v úterý 12 .ledna od 14,00 hodin v klubovně Městské knihovny v Prachaticích. Seminář je součástí projektu Bioodpad řešíme společně, podpořeného z Programu švýcarské české spolupráce.
Marie Peřinková
záchytné kotce
Životní prostředí
Město Prachatice touto cestou děkuje za veškeré dary shromážděné při akci organizované paní Jitkou Bestrejkovou, která se každý rok domluví s přáteli a společně vyberou útulek, který následně obdarují.
Marta Zifčáková
Životní prostředí
Seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji" se uskuteční dne 30.11.2015 od 16:00 hodin v komunitní místnosti zdravotně postižených a seniorů, SNP 559, Prachatice.
Marta Zifčáková
kontejnery
Životní prostředí
To, že v Prachaticích třídíme použitý textil, není žádnou novinkou. Do stávajících dvou kontejnerů, a to na parkovišti na Horním náměstí a dále pak za poliklinikou směrem k ČSOB, bylo jen v letošním roce 2015 již odloženo úctyhodných 32 tun textilu, obuvi a hraček.
Lenka Machartová

Stránky