Aktuálně

DDM Prachatice
Životní prostředí
Dne 1. 11. 2016 získaly děti z přírodovědných kroužků při DDM Prachatice 2. místo v krajské soutěži v oblasti ochrany životního prostředí Jihočeská ratolest 2016, vyhlašované Jihočeským krajem a spolkem Krasec.
Lenka Houšková
bioodpad
Životní prostředí
Pravidelný týdenní svoz bioodpadu ve městě Prachatice a osadách, ve středu a čtvrtek, bude probíhat do konce měsíce října.
Lenka Machartová
komín
Životní prostředí
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).
Marta Zifčáková
houby
Životní prostředí
ZŠ Vodňanská Centrum ekologické výchovy Dřípatka ve spolupráci s A Rocha v ČR si dovoluje pozvat všechny zájemce z řád široké veřejnosti ve dnech 22. - 25.9.2016 na tradiční Výstavu hub v prostorách Arkádách Staré radnice.
Marie Peřinková
les
Životní prostředí
V České republice zaujímají lesy výměru více než 2 miliony 660 tisíc hektarů. 60% plochy vlastní stát, 23 % plochy všech lesů představují soukromé lesní majetky a 17 % plochy všech lesů tvoří obecní majetky. Když jsme v lese, jsme vlastně u někoho na návštěvě a tak bychom se měli také chovat.
Jana Hulešová
lesy
Životní prostředí
Navzdory zvýšeným dešťovým srážkám v posledním období je stále nedostatek podzemní vody. Odumírání stromů tak nadále pokračuje.
Jana Hulešová
odpady
Životní prostředí
Od roku 2011 ve městě Prachatice probíhá sběr použitých potravinářských olejů a tuků do speciálních nádob, tmavě zelených plastových popelnic.
Lenka Machartová
přehlídka
Životní prostředí
Ve dnech 11.– 15.května 2016 proběhne v sále kulturního domu Čkyně tradiční výstava mysliveckých trofejí zvěře ulovené v mysliveckém roce 2015/16.
Alena Veleková

Stránky