Aktuálně

bioodpad
Životní prostředí
Ve středu 5. dubna 2017 bude zahájen svoz bioodpadu.
Lenka Machartová
voda
Životní prostředí
Voda spolu s dalšími činiteli - ovzduším, energií a výživou podmiňují život a existenci lidstva. Podle dlouhodobé celosvětové bilance se zásoby vody ani nezmenšují a ani nepřibývají. Vzrůstá však lidská populace a s tím přibývá i zásahů do přírodního prostředí, jež často porušují zákonitosti, jimiž se složitý mechanismus oběhu vody řídí.
Marie Peřinková
výstava
Životní prostředí
Výstava, kterou návštěvníky provedou Víla Majolenka a Soumar Oskar, představuje na deseti panelech správné způsoby nakládání s odpady. Slavnostní otevření spojené se zahájením Dnů ochrany přírody proběhlo ve středu 1. března. Výstavu, kterou město zdarma obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s., budou občané potkávat na různých místech ve městě až do 22. dubna, pak bude na stálo umístěna ke sběrnému dvoru. Tento týden výstava zdobí plot DDM, přístupná je z chodníku v ulici Ševčíkova, příští týden se přesune do ulice Zahradní.
Marie Peřinková
ptáci
Životní prostředí
V lesním porostu nad jezírkem na Lázních sv. Markéty poblíž cesty ke kapli sv. Filipa Neri (Patriarcha) je naplánováno umístění naučné stezky ptačích budek. Naučná stezka je pojmenovaná na počest nestora ochrany přírody Bohuslava Nauše.
Marie Peřinková
logo DDM
Životní prostředí
V rámci Dnů ochrany přírody v měsíci březnu proběhne cyklus přednášek a akcí z oblasti životního prostředí. Středeční odpoledne budou věnována aktivitám pro účastníky přírodovědných kroužků DDM Prachatice a dalším zájemcům z řad veřejnosti.
Lenka Houšková
tašky na třídení
Životní prostředí
Během měsíce ledna 2017 si občané vyzvedávají na Městském úřadě Prachatice, odboru životního prostředí tašky na třídění odpadů. Pokud je ještě nemáte, můžete si je stále vyzvednout, a to v úřední dny – pondělí, středa od 8 do 17 hodin (budova staré radnice, zadní trakt, druhé patro, kancelář č. 203). Pro každou domácnost máme připravenu 1 sadu tašek na třídění odpadů.
Lenka Machartová
husa
Životní prostředí
Státní veterinární správa vydala informační leták o ptačí chřipce.
Lenka Houšková
poukázka na elektro
Životní prostředí
Vyhrát v soutěži poukázku na nákup libovolného elektrospotřebiče v hodnotě 3 tisíce korun mohou návštěvníci adventní akce v Prachaticích. Stačí, když do stánku neziskové společnosti ASEKOL na Velkém náměstí v neděli 11. prosince od 9:00 do 18:30 hodin přinesou drobná vysloužilá elektrozařízení – jako například mobilní telefon, notebook, počítačovou myš, digitální fotoaparát apod.
Lenka Houšková
oběhové hospodářství
Životní prostředí
„Přeměna odpadů na zdroje“ je celostátní soutěž Ministerstva průmyslu a obchodu. S cílem představit odborné i občanské veřejnosti úspěšné výrobky a projekty, které ukazují správnou cestu k šetrnému nakládání se zdroji novým netradičním využitím druhotných surovin.
Lenka Machartová
sběrný dvůr
Životní prostředí
K prvnímu výročí fungování Sběrného dvoru a Kompostárny v Krumlovské ulici proběhl v pátek 21.10.2016 Den otevřených dveří pro žáky všech prachatických základních škol.
Lenka Machartová

Stránky