Zákaz vstupu do lesa v lokalitách Hradiště, Libotyně a Lštění u Radhostic

polom
Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí, vydal v souvislosti s větrnou kalamitou (bouře z noci 18. na 19. 8. 2017) a jí způsobenými rozsáhlými polomy dvě rozhodnutí o vyloučení vstupu do lesa.
Alena Veleková

U řady stromů došlo k vyvrácení, polámání a stabilita lesního porostu je výrazně narušena. Polomy jsou vysoce nestabilní, hrozí reálné nebezpečí, že bude docházet k dalším zlomům, vývratům a pádům stromů nebo jejich částí. Životy a zdraví osob mohou být ohroženy činností vykonávanou těžbou a lesní dopravou dřeva při zpracování následků větrné kalamity.

Lesní porosty se zákazem vstupu:

- v oblasti lesního komplexu Hradiště na ploše 225 ha v k.ú.  Horní a Dolní Kožlí právo hospodaření s majetkem státu Lesy ČR s.p., Lesní závod Boubín se sídlem ve Vimperku.

-  na lesním komplexu v k.ú. Libotyně a Lštění u Radhostic na ploše 120 ha ve vlastnictví rodiny Vajsejtlů.

 Vyloučení vstupu do lesa bude platit do konce listopadu 2017.