Zákaz vstupu do lesa na území Národního parku Šumava

polomy
Městskému úřadu Prachatice, odboru životního prostředí byla dne 21.8.2017 doručena žádost Správy NP Šumava Vimperk o dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa v souvislosti s větrnou kalamitou (bouře z noci 18. na 19.8.2017) a jí způsobenými rozsáhlými polomy.
Alena Veleková

Polomy jsou nestabilní, mohou se dále lámat či padat. Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí ihned bezodkladně vydal rozhodnutí o vyloučení vstupu na lesní cesty:

Do 27.8.2017:  Spálená, Cesta Geometrů.

Do 3.9.2017: Ježová, Kalamitní svážnice,  Trojmezná od Policejní chaty, Stoličná cesta.

Do 31.10.2017: Medvědí stezka.

Zákaz vstupu do lesů je prakticky vydán na celé území mezi Stožcem a Novou Pecí a části stezek v okolí Český Žlebů do konce října 2017. Turisté mohou chodit po turistických trasách, ale z důvodu bezpečnosti nemohou vstupovat do lesů. Omezení vstupu je nutné kvůli ochraně zdraví a pro zachování bezpečnosti osob a to do doby odstranění následků větrné smrště. Životy a zdraví osob mohou být ohroženy činností vykonávanou těžbou a lesní dopravou dřeva při zpracování následků větrné kalamity.

 

Alena Veleková, DiS., odbor životního prostředí

 

 

Přílohy: 
PřílohaVelikost
PDF icon Příloha - situační náčrt922.2 KB