Vernisáž otevřela výstavu šumavské spisovatelky ROSI TAHEDL

výstava
V prostorách rodného domu Jana N. Neumanna se v sobotu 2. září 2017 uskutečnila vernisáž, která zahájila výstavu věnovanou šumavské spisovatelce Rose Tahedl.
Lenka Houšková

Vernisáže se zúčastnili kromě českých a německých návštěvníků i její synovec a prasynovec, kteří na ni s láskou zavzpomínali. Sestry Boromejky i návštěvníci si společně zazpívali modlitby, a tím navodili příjemnou atmosféru česko-německého setkání.  

Spisovatelka, básnířka, učitelka a také „sbližovatelka“ národů i dělnice v lese Rosa Tahedl se narodila přesně před sto lety v Dobré u Volar. Tuto výstavu uspořádal Šumavský spolek Vídeň ve spolupráci s Šumavským muzeem ve Vídni a Šumavským domovským spolkem Prachatice v Ingolstadtu právě k tomuto výročí. Výstava, která je dvojjazyčná /český a německý jazyk/, mapuje život této inteligentní ženy, která se zasadila o sbližování českého a německého národa a snažila se ve své próze a básních přiblížit nelehký osud obou národů mladší generaci.

Výstava je putovní a možnost zhlédnout ji měli návštěvníci na obou stranách česko–německé hranice i v Rakousku.   

Pro veřejnost je výstava otevřena do pátku 8. září 2017 – v pondělí, středu a v pátek od 09:00 do 11:00, v úterý a ve čtvrtek od 15:00 do 17:00.