Další informace

Kdo Vám poradí

Jaké pomocníky zvolit

  • mapy - v CR je velký výběr turistických, cykloturistických a lyžařských map v různých měřítcích - 1 : 25 000, 1 : 50 000 , 1 : 75 000, 1 : 100 000.
  • průvodce s mapovými přílohami

Kde hledat značení tras

  • v menších obcích u autobusové či železniční zastávky
  • ve městech poblíž centra či přímo na náměstích
  • ve velkých městech na konečných stanicích městské hromadné dopravy

Jak se po značených trasách pohybovat

Sledujeme pozorně kde trasy křižují v ulicích nebo na cestách

  • značky hledáme za rozcestím, abychom se informovali o dalším průběhu cest
  • značky hledáme v polích na značkařských kolících, kamenech a stromech
  • máme-li obavy, že jsme sešli z trasy, ohlížíme se do protisměru, kde probíhá značení na trase zpět
  • pokud jsme značení ztratili, vrátíme se k poslednímu, které nás nasměrovalo a hledáme znovu
  • v zimě se zvláště v horských oblastech v době sněhu nepouštíme po turistických trasách, pokud nejsou zároveň trasami lyžařskými. Sníh může některé značky zakrýt a my snadno zabloudíme a stává se náš výlet nebezpečným.

 Zpracovalo Infocentrum Prachatice ve spolupráci s KČT

Kontakt:

Klub českých turistů