Cyklistické trasy

Značkování cyklistických tras se zásadně liší podle toho, zda jde o trasy vedoucí převážně po silnicích, místních a kvalitnějších účelových komunikacích (tzv. silniční cyklotrasy) nebo o trasy vedoucí převážně po horších účelových komunikacích, tedy po polních a lesních zpevněných cestách (tzv. terénní cyklotrasy).

Oba druhy cyklistických tras jsou voleny tak, aby umožňovaly použití běžných turistických kol, nikoliv jen kol horských.

Silniční cyklotrasy

cyklistická značka Žluté směrové tabulky o obrysovém rozměru 200 x 300 mm s černým piktogramem kola číslem cyklotrasy v záhlaví.
Místo šipek se používá směrových tabulek s černou šipkou v příslušném směru.
cyklistická značka Směrové tabule jsou umístěny na hlavních východištích a křižovatkách cyklotras.
Uvedeny jsou i údaje o názvech a kilometrových vzdálenostech dalších cílů na trase.
cyklistická značka Návěst před křižovatkou se užívá na orientačně složitých úsecích či křižovatkách.

Všechny cykloznačky nalezneme na zvláštních sloupcích, lampách nebo instalované pod běžnými silničními dopravními značkami.

Terénní cyklotrasy

Terénní cyklotrasy vedou po polních a lesních zpevněných cestách převážně na území Národního parku Šumava (Národního parku Šumava) a Chráněné krajinné oblasti Šumava (Chráněné krajinné oblasti Šumava).

cyklistická značka cyklistická značka cyklistická značka

Pro značkování terénních cyklotras se používá stejných pásových i tvarových značek jako u tras pěších, ale o obrysovém rozměru 140 x 140 mm a se žlutými upozorňovacími pruhy.