Pěší turistika v Prachaticích a na Šumavě

PRACHATICE - město bohaté historií, založené na přelomu 13. a 14. století nedaleko původní osady Starých Prachatic z 9. století na Zlaté stezce. Největšího hospodářského rozvoje dosáhly Prachatice v 16. století a právě tento blahobyt města i tehdejších měšťanů se dodnes odráží v honosné výzdobě budov a stavitelských výtvorech místních i italských řemeslníků a umělců.

mapa

PRACHATICE A NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PAMÁTKY MĚSTA

 • Městské opevnění s válcovými baštami ze 14. století.
 • Dolní tzv. Písecká brána z poloviny 16. století - vstupní brána do středověkého jádra města.
 • Kostel sv. Jakuba s hlavním barokním oltářem z r. 1653 a nově vysvěcenou kaplí Jana Neumanna z r. 1993.
 • Nejkrásnější sgrafitový obraz Večeře Páně v uličce u kostela dům č. 31.
 • Sittrův dům na náměstí v současnosti Prachatické muzeum.
 • Bozkovského dům s nápisem "Vymalováno jest, ale není zaplaceno".
 • Starý gotický kostel sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích s románskými základy.

PRACHATICKO A HISTORICKÉ ZAJÍMAVOSTI

 • LIBÍN - vyhlídková rozhledna 27 m vysoká z r.1883 s výhledy napřilehlou oblast Šumavy, Alpy a českobudějovickou kotlinu
 • HUS - zřícenina gotického hradu z r. 1341 - směr Volary
 • OSULE - zbytky hradu Bruna z Vitějovic ze 13. století
 • VIMPERK - hrad ze 13. století, muzeum skla
 • KRATOCHVÍLE - zámek vystavěn v r.1583-89 pro Viléma z Rožmberka
 • VLACHOVO BŘEZÍ - gotický kostel,židovský hřbitov, lidové baroko
 • CHLÍSTOV - stará Husova lípa
 • BUDKOV - tvrz ze 14. století dnes součástí hospodářského stavení
 • LIDOVÁ ARCHITEKTURA Jakuba Bursy v Libotyni, Dvory, Lhenice
 • HUSINEC - rodný dům Mistra Jana Husa, poblíž Husova skála a vodní přehrada z r.1938
 • NETOLICE - město se dvěma kostely, muzeum, historické domy ze 16. stol. a keltské nalezi~Ztě
 • VOLARY s roubenými domky alpského typu, v jednom z domků muzeum. Pohřebiště 94 židovských žen a obětí pochodu smrti
 • STOŽEC ležící na úbočí Stožecké hory s dřevěnou kaplí Panny Marie opředenou mnohými pověstmi
 • SV. MAGDALÉNA - místo, kde stávala sklárna v 16. stol. a kaple, přestavěna později na kostel sv. Máří Magdalény - u Zbytin
 • DRSLAVICE - pozdně gotická tvrz přestavěná na sýpku v r. 1771, nyní čeká na svou původní podobu
 • VĚNEC - skalnatý vrch u Čkyně s částí pravěké pevnosti slovanského hradiště.

PRACHATICKO A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY

 • PRACHATICE - výchozí bod na historické Zlaté stezce do Pasova
 • ŽIŽKOVA SKÁLA - SHILLEROVA - vypreparovaný křemenný val v Prachaticích
 • LŠTĚNÍ, Polední - soustava rašeliništních luk s výskytem chráněných rostlin
 • BLANICE - řeka s dochovanými rýžovnickými sejpy,cenná vodnírašelinná a lesní společenstva, evropsky významná fauna. Nachází se zde kamenná hráz z roku 1938
 • CHLÍSTOV- 670 let stará tzv. Husova lípa s obvodem kmene 10 m
 • SUDSLAVICKÁ LÍPA - 600 let stará , chráněná státem
 • VLTAVSKÝ LUH - unikátní celek přirozených mokřadů, součástí chráněného území Mrtvý luh viditelný lodní cestou meandrující spojnicí Teplé a Studené Vltavy
 • STOŽECKÁ SKÁLA - v minulosti strážní věž k ochraně a bezpečnosti soumarů přivážejících do Prachatic sůl z Bavorska
 • CHALUPSKÁ SLAŤ - rašelinné jezírko největší v ČR
 • KAMENNÉ MOŘE - tvořené balvany cestou k Plešnému jezeru. Zajímavé i v oblasti Vydry od Čeňkovy pily
 • JEZERNÍ STĚNA - cca. 300 m vysoká skalní stěna u Plešného jezera
 • MODRAVSKÉ SLATĚ - po okraji vede turistická cesta z Modravy na Javoří pilu jsou komplexem rašelinišť a malých jezírek