Naučné stezky

Je těžké se rozhodnout, kterým směrem se má člověk vydat, když zatouží po přírodě. Prachatice, a jejich nejbližší okolí, hlavně území Národního parku Šumava, nabízí celou řadu možností seznámit se s přírodními úkazy, mnohdy ojedinělými. Mezi ně patří stezky, které provází svého návštěvníka po vyznačených cestách, pěšinách nebo chodnících, krásnými přírodními a inspirativními historickými zákoutími. Na nich se vždy návštěvník shledá s informačními tabulemi, vysvětlujícími vznik, vývoj a význam daného území. Stezky jsou značeny zeleným úhlopříčným pruhem ve čtvercovém poli, v některých případech běžnými pásovými nebo místními značkami, povolenými v systému značení turistických tras v ČR.
Takovým stezkám říkáme naučné.

PRACHATICKÉ HRADBY

Délka: cca 1,5 km
Náročnost: pro všechny věkové kategorie, vozíčkáři s doprovodem
Čas procházky: 3/4 hodiny
Více informací: Virtuálni procházka

Tento ucelený prstenec hradeb chránil ve středověku město Prachatice. Provází návštěvníky okruhem okolo Městské památkové rezervace v blízkosti jeho historického jádra. Na pěti zastaveních s informačními panely předkládá k zamyšlení vše o hradebním systému, historii a současných archeologických výzkumech.

SVATOPETRSKÁ STEZKA 

Délka: 1,5 km
Náročnost: pro všechny věkové kategorie, vozíčkáři s doprovodem
Čas procházky: 3/4 hodiny

Začíná pod skalkou, nedaleko městské Dolní-Písecké brány. Seznamuje návštěvníky na 4 zastaveních s přírodními krásami a historickými událostmi i křížovou cestou směrem ke kostelu sv. Petra a Pavla na hřbitově v Prachaticích. Zvláště pěkná je vyhlídka na kopci nad skalkou s panoramatickým pohledem na město a jeho okolní kopce a horu Libín. Cestou odpočinková místa s lavičkami.

VYHLÍDKOVÁ STEZKA KOLEM PRACHATIC 

Délka: 15 km
Náročnost: pro všechny kategorie, místy stoupání do kopce může být pro starší osoby náročnější
Čas procházky: 4 – 5 hodin
Více informací: Virtuálni procházka

Lze se na ni napojit z výchozího značení turistických cest na Malém náměstí pod Dolní - Píseckou branou. K jejímu prvnímu zastavení nás navede červená turistická značka přes Skalku v Prachaticích. Dále vede psaníčkovou zelenobílou značkou celkem 12-ti zastaveními, které nabízí ojedinělé pohledy na město ze všech jeho stran. Nejnižší bod stezky je 533m , nejvyšší 690 m, převýšení je 157 m.

ZLATÁ STEZKA  

Délka: 33 km
Náročnost: pro všechny zdatnější kategorie, trasa se dá i rozdělit na nižší počet km, návaznost vlakem
Čas procházky: 8 – 10 hodin
Více informací:  O Zlaté stezce

Naučná stezka s dvanácti zastaveními podél historické Zlaté stezky. První zastavení v Prachaticích – „Pasovská brána“ – ve Štěpánčině parku, poslední zastavení je hraniční most přes Mechový potok u Českých Žlebů.

U IRŮ LÍPY  

Délka: 0,7 km
Náročnost: pro všechny věkové kategorie
Čas procházky: 1/2 hodiny

Na okraji Prachatic směrem na Lhenice, výskyt chráněných druhů organismů, celou trasou návštěvníky provází návod jak poznávat přírodu a jak ji chránit. Zvláště vhodná už pro děti předškolního věku.

POD VYHLÍDKOU  

Délka: dle zájmu školních skupin
Náročnost: pro všechny věkové kategorie
Čas procházky: dle programu neomezen
Více informací: Dřípatka Prachatice

První školní přírodní rezervace v ČR se navhází v okolí Prachatic. Oslavila v roce 1997 třicet let výročí vzniku. Nabízí možnosti výukových programů v terénu. Vede jí okružní naučná stezka Chráněné území přírodní památka“POD VYHLÍDKOU I.“s 33 zastaveními a okruzní naučná trasa Chráněmé území přírodní památka „ POD VYHLÍDKOU II.“ s 34 zastaveními. Možnost využití pro děti a studenty.

STEZKA KOLEM „STEZKY“

Délka: dle zájmu příchozích
Náročnost: pro všechny věkové kategorie
Čas procházky: neomezen

Naučná stezka vede okolo budovy základní školy Zlatá stezka v Prachaticích. Poutavými zastaveními, která jsou vybavena naučnými panely, se můžete volně procházet okolo této školy. Cestou vás provází zajímavá fauna a flora tohoto místa. Je přístupná všem přátelům a milovníkům přírody. Provází ji celkem devět zastavení s klidovým posezením s lavičkami a zážitkovými programy - hmatový chodník, stoly pro stolní tenis, ohniště, průlezka a jiné.

HISTORICKÁ KRAJINA NETOLICKA  

Délka: až do 40 km
Náročnost: pro všechny věkové skupiny  
Čas procházky: dle volby délky trasy

Stezka v délce až do 40 km se nachází v Netolicích a okolí. Začíná na netolickém náměstí u Muzea JUDr. Otakara Kudrny. Dále přechází k místu slovanského hradiště Na Jánu, kde otvírá své putování po tzv. malém okruhu. Celá trasa vede převážně po zpevněných komunikacích. Je vhodná i pro rodiny s dětmi.

SUDSLAVICKÝ OKRUH  

Délka: 4 km
Náročnost: pro všechny zdatnější kategorie, je v rozmezí 575-640 m n.m.
Čas procházky: cca 2-3 hodiny

V okolí Vimperka. Naučná stezka začíná u osady Sudslavice v údolí řeky Volyňky. Stezka je jednosměrná. Na své trase seznamuje návštěvníky s květenou a zvířenou na území krystalických vápenců. V zimě průchodná na vlastní nebezpečí.

BOUBÍNSKÝ PRALES  

Délka: 3,5 km
Náročnost: pro všechny lehce zdatné věkové skupiny. Převýšení 190 m.
Čas procházky: 2-3 hodiny

Směrem z Prachatic na Strážný u obce Zátoň. Naučná stezka začíná u Boubínského jezírka (2 km od parkoviště Kaplice pod Boubínem). Nejvyšší bod naučné stezky je na tzv. Lukénské cestě. Trasa vede okolo nejstarší rezervace v republice, s lesnickými, botanickými a zoologickými zajímavostmi. Ty jsou popsané na panelech, které tuto naučnou stezku provází. Část trasy je strmější sestupem i výstupem.

MEDVĚDÍ STEZKA 

Délka: 14 km
Náročnost: pro zdatnější věkové kategorie s převýšením 300 m
Čas procházky: 6-7 hodin

S množstvím skalních útvarů (viklan, kaple, kostky atd.) začíná u zastávky Ovesná ( vlaková zastávka směrem na Volary) a končí u železniční stanice Černý Kříž. Při cestě se nachází „Medvědí kámen“- památník místa skolení posledního šumavského medvěda v r. 1856. Stezka prochází okolím Schwarzenberského kanálu(délka 428 m), významné technické památky. 

CHALUPSKÁ SLAŤ

Délka: 0,26 km
Náročnost: vhodné pro všechny věkové kategorie a vozíčkárě
Čas procházky: 0,5-1 hodina

Nachází se v I. zóně NPŠ u obce Borová Lada směrem na Kvildu. K vyhlídkové plošině a rašelinnému jezírku s plovoucími ostrůvky vede od místa parkování dlouhý dřevěný „poválkový“ chodník.

OKRUH „NÁRODNÍ PARK “  

Délka: 6,5 km
Náročnost: pro všechny věkové kategorie
Čas procházky: 2-3 hodiny

Výchozí bod u přechodu Bučina – Finsterau, délka trasy 6,5 km. Cesta vede ke kdysi obydleným osadám (např. Knížecí Pláně, Chaloupky a Mlýnské Domky). 

OKRUH „LES“  

Délka: 4 km
Náročnost: pro zdatnější věkové kategorie
Čas procházky: 1,5–2 hodiny

Výchozí bod – Borová Lada směr Kvilda. Informace o lese, jeho významu, o šetrném obhospodařování, o funkcích lesa, surovinách, které poskytuje lesní ekosystém, i o lese jako krajinotvorném prvku. Stezka vede stoupáním k vyhlídce, zpět klesá.

OKRUH „NELESNÍ KRAJINA“  

Délka: 5 km
Náročnost: pro všechny věkové kategorie
Čas procházky: 2–2,5 hodiny

Výchozí bod – jižní okraj obce Kvilda, délka trasy 5 km. Ukázky a přblížení vývoje a vzniku bezlesí v okolí Kvildy. Vývoj a tvorba krajiny, hospodaření a lidská činnost v krajině v historických souvislostech.

CHURÁŇOV  

Délka: 7 km
Náročnost: pro všechny věkové kategorie  
Čas procházky: 2-3 hodiny

S okružní naučnou stezkou ve známém zimním středisku Zadov-Churáňov. Na trase 7 km je 10 zastavení. Celá trasa je vhodná pro pěší i lyžaře. Zvláště zajímavé je 5. zastavení „Klostermannovy skály“, kde najdete názorný výklad o geomorfologii skalních útvarů.

JAVORNÍK  

Délka: 7,5 km nebo 11.5 km
Náročnost: pro zdatnější turisty  
Čas procházky: 2,5–4 hodiny 

Naučná stezka zahrnuje 2 okruhy-malý okruh má 16 zastavení na trase dlouhé 7,5 km, velký okruh má 21 zastavení na trase dlouhé 11,5 km. Naučná stezka je určena pro pěší turistiku v době bez sněhové pokrývky, neboť část terénu je horského typu.

JEZERNÍ SLAŤ

Délka: 0,12 km
Náročnost: pro všechny věkové kategorie, vozíčkáři  
Čas procházky: 3/4 hodiny

S unikátní faunou pavouků, motýlů, ptactva aj. Nachází se v oblasti Kvildy a Horské Kvildy. Vede k ní dřevěná poválková cesta dlouhá 120 m, zakončená vyhlídkovou plošinou. Vhodné pro vozíčkáře.

POVYDŘÍ 

Délka: 7 km
Náročnost: pro všechny věkové kategoriie, vozíčkáři 
Čas procházky: cca 4 hodiny (tam a zpět)

Je rovinatá stezka naučné stezky s 12-ti zastaveními, vede od Čeňkovy Pily podél řeky Vydry na Antýgl (bývalý královský dvorec), nebo naopak. Zajímavá je bohatá fauna, flóra a kamenné přírodní útvary.Na trase občerstvení. 

STIFTEROVA STEZKA I.  

Délka: 4 km
Náročnost: pro všechny věkové skupiny  
Čas procházky: 1,5 - 2 hodiny

Začíná u rodného domu Adalberta Stiftera (básníka Šumavy) v Horní Plané. Pokračuje přes náměstí k parku s pomníkem básníka, přes areál Dobrá Voda k Stifterovu smrku, buku a krajinou zpět k domku (dnes je zde i Muzeum A.Stiftera). 

SCHWARZENBERSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL

Délka: 8 km
Náročnost: pro všechny věkové skupiny, vozíčkáři  
Čas procházky: cca 4 hodiny 

Stezka vede podél Schwarzenberského plavebního kanálu z Jeleních Vrchů . Je doplněna čtyřmi informačními panely, které svým obsahem vystihují osídlení hvozdu, osobnost stavitele kanálu ing. Josefa Rosenauera, minulost i současnost kanálu. Vhodné pro pěší, cyklisty i tělesně postižené.

TURISTICKÉ OKRUHY V BAVORSKU

www.npsumava.cz
www.bayerwald-info.de
www.bayerwald.net
www.bayerischer-wald.de

Podrobnější informace o naučných stezkách na území Národního parku Šumava naleznete na stránkách www.npsumava.cz.

Informace o turistickém značení v ČR lze získat na e-mailové adrese: kct@klubturistu.cz.