Nadace Jihočeské cyklostezky

Nadace Jihočeské cyklostezky vytváří základní síť jihočeských páteřních cyklistických cest. Realizovány jsou cyklistické cesty Otavská, Vltavská, Příhraniční a cyklistická cesta Lužnice – Nežárka. V současné době je ve fázi přípravy páteřní cyklistická cesta Zlaté stezky, která bude mít dvě větve – větev Prachatickou a větev Vimperskou. Projednávání majetkových vztahů plánované trasy na české i bavorské straně hranice se snaží o maximální ztotožnění se s historickou linií Zlaté stezky. Prachatická cesta povede po Zlaté stezce do Prachatic a dále bude sledovat tok řeky Blanice až do Putimi k soutoku s Otavou. Vimperská větev povede po Zlaté stezce do Vimperka a dále bude sledovat tok řeky Volyňky až do Strakonic po soutok s řekou Otavou.

Nadace každoročně zásobuje všechna informační centra měst (včetně Prachatic) kvalitními cyklistickými propagačními materiály (mapy, průvodce) a vydává cyklistickou mapu, kterou zdarma distribuuje na veletrzích i do informačních center. Dále Nadace vydává desetidílný soubor „Na kole krajinou…..“ („Na kole krajinou Českobudějovicka“, „Na kole krajinou Písecka“ atd.). Každý díl průvodce nabízí návštěvníkovi deset nejhezčích výletů v daném okrese.

Další důležitou, potřebnou a nezanedbatelnou činností Nadace Jihočeské cyklostezky je správa a revize značení cyklotras, která spočívá v kontrole a případných opravách značení. V ORP Prachatice se Nadace stará o 40 značených cyklotras o celkové délce 1630 km.
V příloze článku naleznete mapku Jihočeského kraje s vyznačením již zrealizovaných páteřních cyklistických cest i s plánovanou cestou Zlatá stezka (vytečkováno).

Páteřní cyklostezky