Tisková chyba

Do přílohy Radničního listu, která je věnována Slavnostem solné Zlaté stezky, se vloudil tiskařský „šotek“. U programu ve Štěpánčině parku je v závorce uvedeno Malé náměstí.
Ujišťujeme Vás, že program se bude odehrávat ve Štěpánčině parku, Malé náměstí v letošním roce ve hře není. Ostatní tiskoviny (plakáty, programy a programové stojánky) jsou již v pořádku. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Comments are closed