Seniorské hrátky s Josefem Lauferem

Seniorské hrátky přinesly sdělení, zábavu, ale i nový katalog slev a výhod pro osoby nad 55 let věku.
Hana Rabenhauptová

Již podruhé se díky Jihočeskému kraji uskutečnily v Prachaticích 5. září 2017 Seniorské hrátky. Akce proběhla opět ve Společenském sále Národního domu se zpěvákem Josefem Lauferem a řadou informací o SeniorPasech, SeniorPointech, elektronických receptech, ale i možnostmi nechat si změřit tlak, cukr v krvi a cholesterol. Partnerem akce bylo město Prachatice a SeniorPoint Prachatice. To vše za účasti hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské a starosty města Martina Malého.

Moderátorka Českého rozhlasu České Budějovice Ivana Šimánková provázela přítomné seniory celým programem. Senioři se sjeli nejen z Prachatic a Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích, ale také z Domova seniorů Pohoda Netolice, přišli senioři z domů s pečovatelskou službou, individuálně i z dalších okolních obcí. Celý sál byl zaplněn lidmi, kteří se přišli něco dozvědět a pobavit se.

V úvodu vystoupil taneční soubor T.A.M. se skvělým pásmem pod vedením Mirky Machové.

Z místních se představil SeniorPoint Prachatice ukázkou kontaktního místa (trvale na Zlaté stezce 145, Prachatice, otevřeno každý čtvrtek od 10:00 do 17:00 hodin) a pracovníky, kteří přímo na místě vyřídili několik žádostí o SeniorPas. Vedoucí Jiří Gabriel Kučera na pódiu vystoupil společně s ředitelkou projektu Brno Marikou Kreuzerovou. Na stánku SeniorPointu byl představen i Katalog poskytovatelů slev a výhod pro osoby nad 55 let věku v Jihočeském kraji.

Lékárník Miroslav Gros z Lékárny Nemocnice Prachatice přítomné seznámil s e-recepty. Připravuje pro seniory samostatnou přednášku včetně lékové poradny a poradny odvykání kouření. Účastníci měli možnost nechat si změřit tlak od místní bývalé zdravotní sestry Aloisie Tomčányové, ale především od Dagmar Smitkové z prachatické pobočky hygienické stanice, která zde byla s ředitelkou Krajské hygienické stanice České Budějovice Květoslavou Kotrbovou. Marie Ticháková z Poradny podpory zdraví z Českých Budějovic měla nejdelší frontu zájemců, měřila cholesterol.  Celý stánek informoval také o podpoře zdraví, správném stravování a prevenci. K dispozici byla řada letáků a propagačních materiálů k prevenci zdraví.

Kampaň byla doplněna stánkem s Omalovánkami pro seniory a stánkem IQ zóna, kde byly hry a hlavolamy pro seniory na rozvoj paměti, zručnosti a pro zábavu.

V hlavním programu vystoupil nejprve se dvěma songy Martin Franze a poté zpěvák Josef Laufer, který přijel do Prachatic ve velmi dobré zdravotní kondici po velmi náročné operaci. Mnohým dodal elán a návod, jak se nevzdávat. A ve svých 78 letech předvedl neuvěřitelný výkon. Zpíval s hudbou i bez hudby, zvládl všechny písně, tance, kreace, které si diváci – fanoušci - přáli. Stejně tak všem, kteří si vyčkali, podepsal plakáty, fotografie …

Akce byla doplněna fotografiemi Hanky RH+ a fotografa Karla Rabenhaupta, která zaujala samotného pana Laufera a řadu přítomných, kteří se i po roce na fotografiích ze společného setkání poznávali.

Ivana Stráská do Prachatic na Seniorské hrátky přijela podruhé. V loňském roce v roli více hejtmanky a letos v roli hejtmanky. Projekt je její dílo, její myšlenka. Proto je také patronkou Seniorských hrátek, na kterých byla přítomna po celou dobu. Do místní kabelové televize byla natočena reportáž panem Janem Voldřichem z akce s místními seniory, kterou uvidíte do konce září i na webových stránkách www.prachatice.eu – místní vysílání.

Při akci se setkali senioři i s pracovníky krajského úřadu odboru sociálních věcí – vedoucí Pavlou Doubkovou, referentem pro seniorské a pro rodinné aktivity Michaelou Mottlovou, koordinátorem projektu, radními města Prachatice Janem Klimešem, Hanou Mrázovou a Janou Krejsovou, členem komise sociální a prevence kriminality Janem Dudkem, ředitelem hospice Robertem Hunešem, ředitelem Občanské poradny Zdeňkem Krejsou, vedoucím Domova Matky Vojtěchy Luďkem Zímou, předsedy a zástupci seniorských organizací a klubů.

Bližší informace o seniorpasech na www.krebul.cz, nebo seniorpasy.cz