Životní prostředí

logo ŽP
Životní prostředí
Dotace na dva projekty byla schválena.
Lenka Machartová
třídění odpadu
Životní prostředí
Za spolupráce odboru životního prostředí a pracoviště územně analytických podkladů, odboru stavebně správního a regionálního rozvoje byla na internetových stránkách města Prachatice aktualizována interaktivní mapa s místy sběru tříděného odpadu v Prachaticích.
Lenka Machartová
polom
Životní prostředí
Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí, vydal v souvislosti s větrnou kalamitou (bouře z noci 18. na 19. 8. 2017) a jí způsobenými rozsáhlými polomy dvě rozhodnutí o vyloučení vstupu do lesa.
Alena Veleková
kompostér
Životní prostředí
Město Prachatice se již v roce 2015 zapojilo do projektu Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, na pořízení zahradních domácích kompostérů a kompostéry následně zapůjčilo prachatickým občanům.
Lenka Machartová
polomy
Životní prostředí
Městskému úřadu Prachatice, odboru životního prostředí byla dne 21.8.2017 doručena žádost Správy NP Šumava Vimperk o dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa v souvislosti s větrnou kalamitou (bouře z noci 18. na 19.8.2017) a jí způsobenými rozsáhlými polomy.
Alena Veleková
auto na dezinfekci
Životní prostředí
Ve dnech 28. srpna - 1. září (pondělí až pátek) se bude ve městě Prachatice, včetně osad, provádět mytí a dezinfekce nádob na komunální odpady. Údržbu nádob bude provádět odborná firma Otakar Krejčí z Nivnice.
Lenka Machartová
paroží
Životní prostředí
I v letošním roce z pověření Městského úřadu Prachatice a Vimperk se pořadatel chovatelské přehlídky trofejí stal Okresní myslivecký spolek Prachatice, tentokrát ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Hradějn Vlachovo Březí.
Alena Veleková
houbové onemocnění
Životní prostředí
Na kořenových nábězích mohutného buku lesního ve Štěpánčině parku se v listopadu objevily plodnice dřevokazné houby šupinovky kostrbaté, která způsobuje křehnutí dřevní hmoty.
Marie Peřinková
třídění odpadu
Životní prostředí
Na deseti panelech víla Majolenka a soumar Oskar ukazují jak správně třídit odpady, jaký odpad patří do kontejneru příslušné barvy a kam můžeme odpad také ukládat.
Marie Peřinková
děti u čističky vod
Životní prostředí
Jak se čistí odpadní voda a kde se bere voda pitná? Odpověď na tuto otázku už znají žáci základních škol a další zájemci z řad veřejnosti v Prachaticích. V pátek 31. března pro ně pracovníci společnosti ČEVAK, a.s., provozující vodovodní a kanalizační síť v Prachaticích, uspořádali společně s městem Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod a zároveň zpřístupnili i zdroje vody pitné. Přišlo se podívat na dvě stě účastníků.
Lenka Houšková

Stránky

Subscribe to RSS - Životní prostředí