Prevence kriminality: Ozbrojený útočník

prevence
"Ozbrojený útočník ve škole", je projekt, který je od roku 2016 úspěšně realizován v Jihočeském kraji. Jedná se o projekt v oblasti prevence kriminality, který je zaměřen na ochranu měkkých cílů ve školním prostředí.
Hana Rabenhauptová

Cílem projektu je realizace uceleného souboru preventivních opatření, která povedou ke snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školním prostředí a zvýšení schopnosti zaměstnanců školy na tuto krizovou situaci účinně a správně reagovat a zmírnit tak dopady možného útoku.

Webové stránky projektu jsou primárně určeny účastníkům jednotlivých aktivit, odborné veřejnosti a případným zájemcům o realizaci obdobných projektů či aktivit.

Během projektu bylo již proškoleno 1240 zaměstnanců škol, včetně některých škol prachatických.

Kontakty k projektu a prevenci kriminality: Mgr. Veronika Švehlová Bullová – koordinátorka projektu, manažerka prevence kriminality Jihočeského kraje, Oddělení prevence a humanitních činností, Odbor sociálních věcí, Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, bullova@kraj-jihocesky.cz, tel: 386 720 624 a mjr. Mgr. Jiří Matzner  – vedoucí oddělení tisku a prevence, Krajské ředitelství policie, Jihočeského kraje, České Budějovice, jiri.matzner@pcr.cz, tel. 974 221 725 nebo na http://utocnik.kraj-jihocesky.cz.