Přednáška: „Co pohne duší, pohne i tělem“

lektorka
Přednáška MUDr. Heleny Máslové PSYCHOSOMATIKA s mottem: „Co pohne duší, pohne i tělem“ se uskuteční 21. 9. 2017 od 16:00 ve Vzdělávacím institutu sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, Neumannova 144.
Hana Rabenhauptová

Hovořit se bude nad tématy: Podstata psychosomatické terapie - Interdisciplinární přístup, spolupráce s ostatními obory - Psychosomatický a somatopsychický okruh - Individuální příběh, práce s časovou osou - Rodinný energetický systém - Společenské vlivy (každá sociální skupina má své nemoci) - Kvalita života jako terapeutický cíl.

Přednáška je určena pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, dobrovolníky a další odbornou i laickou veřejnost. Účastníci obdrží osvědčení o účasti na vzdělávací akci.

Bližší informace:

Mgr. Šárka Pechková, ředitelka, Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., telefon.: 388 311 726, mobil: 731 604 432, www.vzdelavaciinstitut.eu
-------------------------------------------------------------------------------------

Vzdělání, je schopnost porozumět druhým.  (J. W. Goethe)