Poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí

logo ŽP
Dotace na dva projekty byla schválena.
Lenka Machartová

Město Prachatice požádalo v listopadu 2016 o dotaci ze SFŽP, Operačního programu životního prostředí na dva projekty, jeden řeší dovybavení a stavební úpravy Sběrného dvora, druhý pořízení nádob a kontejnerů na tříděný odpad (papír, plast, bioodpad, kovy). Výběrová komise řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na svém 19. jednání – 41. výzva (prioritní osa 3) dne 11. 7. 2017 schválila oba projekty k financování.

Podrobnosti k projektům včetně výše poskytnuté dotace naleznete v příloze.

 

Přílohy: 
PřílohaVelikost
Soubor priloha_projekt_nadoby_.docx48.08 KB
Soubor priloha_projekt_sd_.docx48.29 KB