Ekonomika

Průmysl

V průmyslové struktuře města převažuje průmysl se strojírenskými, elektrotechnickými a dřevařskými obory. Zastoupení má i potravinářský průmysl a stavebnictví.

Mezi nejvýznamnější průmyslové podniky působící ve městě patří:

  • Vishay Electronic s.r.o. (elektrotechnický průmysl),
  • Klima a.s. (strojírenství),
  • M-TECHNIKA, s.r.o. (automobilový průmysl),
  • INTICOM SYSTEMS, s.r.o. (elektrotechnický průmysl),
  • GRW ČR s.r.o. (ruční montáž miniaturních kuličkových ložisek),

Významnou stavební společností je Strabag a.s..

Zemědělství a lesnictví

Zemědělství v okresním městě je reprezentováno především společností Prima Agri a.s.. Akciová společnost má v současné době tři výrobní střediska - Prachatice, Ostrov a Nebahovy. Je zaměřena na rostlinnou a živočišnou výrobu a obhospodařuje přibližně 1500 ha zemědělské půdy. V rostlinné výrobě pěstují obiloviny, řepku a brambory pro vlastní potřebu. V živočišné výrobě se specializují na odchov telat pro další výkrm a chov dojnic.

Mimo menší podíl lesů, které jsou v soukromém vlastnictví fyzických osob zajišťují péči o lesní porost v okolí Prachatic Městské lesy Prachatice, s.r.o.. Jejím majoritním vlastníkem je město Prachatice. Společnost obhospodařuje okolo 1500 ha městských lesů. Provádí zde pěstební a těžební činnost a rovněž zabezpečuje i úklid v lese po vytěžené dřevní hmotě od náletových dřevin a větví.

Služby

V Prachaticích se rovněž poměrně dobře rozvíjí terciární sféra. K největším představitelům v oblasti služeb patří: