Průmyslová zóna - Krumlovská ul.

Průmyslová zóna

Průmyslová zóna o rozloze cca 10 ha je umístěna na jihovýchodním okraji města mezi silnicí II/143 Prachatice - Český Krumlov a železniční tratí Prachatice - Volary.

Průmyslová zóna byla v letech 2000 - 2001 po výkupu pozemků městem Prachatice zainvestována základní technickou vybaveností, v rámci které byly provedeny stavby komunikace, chodníků, elektrických rozvodů, vodovodního řadu, kanalizační stoky splaškové a dešťové, plynovodního řadu a veřejného osvětlení.

V současné době je průmyslová zóna téměř zaplněna. Nacházejí se v ní provozy M-TECHNIKA s.r.o. (výroba podvozků automobilových návěsů), InTiCa Systems s.r.o. (výroba elektronických součástek), Josefa Kovačika (příprava výroby klempířství a pokrývačství), Karla Pojsla (truhlářství), Petra Vojty (výroba vratových systémů), Leitz - nástroje s.r.o. (nástrojárna), VÁCLAV PRAVDA s.r.o. (výroba el. rozvaděčů), TCF Vzduchotechnika s.r.o. (výroba vzduchotechniky), GRW ČR s.r.o. (výroba miniaturních ložisek).

Město Prachatice nabízí na průmyslové zóně k prodeji zbývající volné pozemky, viz odkaz ke stažení.

Na jihovýchodní okraj průmyslové zóny navazuje zóna výrobní smíšená o výměře cca 5,6 ha určená pro výrobu, opravárenské služby s občanskou vybaveností.
Pozemky v této ploše jsou převážně soukromé a nejsou zainvestovány základní technickou vybaveností. Napojení na sítě technického vybavení území je dostupné v místě.
Již umístěna zde je provozovna B&D Grund s.r.o. (výroba stavebních prvků).

Dokumenty ke stažení:

PDF

Pozemky města na průmyslové zóně k prodeji