Plocha smíšené zóny občanské vybavenosti a výroby Prachatice - Za průmyslovou zónou

Za průmyslovou zónou

Plocha se nachází na jihovýchodním okraji města v prostoru mezi silnicí II/143 Prachatice – Český Krumlov a železniční tratí Číčenice – Prachatice – Volary a volně navazuje na průmyslovou zónu. Lokalita je dopravně přístupná i ze silnice č.II/141, která zajišťuje spojení města ve směru Praha – Vodňany – Prachatice – Volary – hraniční přechod Strážný-Philippsreut (SRN). Jedná se o mírně se k severovýchodu svažující území s určitou pohledovou exponovaností.

Do lokality jsou přivedeny inženýrské sítě a přístupové komunikace.

Název nemovitosti nebo lokality Plocha smíšené zóny občanské vybavenosti a výroby Prachatice - Za průmyslovou zónou
Okres Prachatice
Obec, město Prachatice
Katastrální území Prachatice
Celková plocha Není stanoveno
Cena za m2 Dle nabídky investora
Vlastnictví pozemku (vlastník) soukromé, obecní - Město Prachatice
Využití dle územní plánovací dokumentace Občanská vybavenost a výroby – velkoplošná obchodní a výrobní zařízení apod.
Architektonické požadavky na výstavbu Zatím nejsou detailně stanoveny, nutno respektovat charakter prostředí daný okolní zástavbou.
Podíl zemědělského půdního fondu 100 %

Napojení na inženýrské sítě

vodovod Ne, v dosahu
kanalizace Ne, v dosahu
plynovod Ne, v dosahu
elektřina Ne, v dosahu
centrální zásobování teplem Neuvažuje se

Dopravní obslužnost

dálnice a rychlostní komunikace Ne
silnice I. a II. třídy Ano, silnice č.II/143 a II/141
místní a účelové komunikace Ne
železniční vlečka Možná

 

Omezení výstavby Ochranné pásmo železnice, silnice II.třídy a vzdušného vedení VN
Investoři v území B&D Grund, s.r.o. (výroba stavebních prvků)
Způsob prodeje pozemků Podmínky prodeje konkrétnímu zájemci budou individuelně stanoveny zastupitelstvem města při dalším jednání
Kontakt pro zájemce Ing. Martin Malý
Kontakt pro zahraniční zájemce Jiřina Dolejšková