Investiční příležitosti

  vhodné pro
Lokalita Rodinné domy Bytové domy Veřejná občanská vybavenost Obchod, služby Drobná výroba, výrobní služby Obchodní a obslužné zóny Výrobní zóny Skladovací zóny Rekreace Parking Technická infrastruktura
Pod Cvrčkovem ++     +              
Průmyslová zóna Těšovice             ++ ++     ++
Šibeniční vrch, Národní ul.*       + ++            
Šibeniční vrch ++ ++   ++           ++  
Za průmyslovou zónou           ++ ++ ++     ++

Vysvětlivky:

Využití lokality k danému účelu:
++ vhodné
  + méně vhodné

*  lokalita plně vybavena inženýrskými sítěmi ve vlastnictví Města Prachatice