Placená zóna

Při letošním ročníku slavností se placená zóna (tj. prostor, kde bude možný vstup pouze se vstupenkou) bude týkat Velkého náměstí, Kostelní náměstí a část ulice Solní (od křižovatky Solní-Horní-Dlouhá). Ulice Křišťanova a Poštovní jsou z placené zóny vyjmuty. Její obyvatelé (osoby s trvalým bydlištěm, podnikatelé, provozovny), tak nebudou omezeni v přístupu do svých domovů a provozoven a nebudou proto potřebovat vstupenku. Jediné omezení pro ulice v bezprostřední blízkosti centra (Horní, Neumannova, Poštovní a Křišťanova) bude v omezení průchodu Dolní branou, kde budou umístěny pokladny. Obyvatelé i podnikatelé tak budou mít přístup pouze horní stranou – tj. od ulice Solní.

Comments are closed