Archiv internetových novin

V archivu můžete snadno hledat výběrem jednoho nebo více kritérií z nabídky níže.

Z kultury
Zápis do 1. ročníku - Virtuální univerzity třetího věku - se koná v klubovně Městské knihovny Prachatice dne 22. září 2017 od 13:00 do 14:00.
Lenka Houšková
psychická pomoc
Sociální oblast
V rámci Světového dne první pomoci proběhne ve středu 20. září 2017 seminář Případové studie z poskytování první psychické pomoci u dopravních nehod pod vedením psychologa Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Mgr. Tomáše Adámka.
Lenka Houšková
kompostér
Životní prostředí
Město Prachatice se již v roce 2015 zapojilo do projektu Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, na pořízení zahradních domácích kompostérů a kompostéry následně zapůjčilo prachatickým občanům.
Lenka Machartová
dopravní uzavírka
Dopravní omezení
V termínu 15.09.2017 od 8:00 do 12:00 hodin bude provedena úplná uzavírka místní komunikace v ulici Zahradní v Prachaticích.
Radek Hečko
Radnice
Volná místa
Městský úřad Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo vedoucí oddělení stavebně správního - odbor stavebně správní a regionálního rozvoje.
Milan Batysta
kontaktní centrum budova
Sociální oblast
Kontaktní centrum PREVENT je adiktologické zařízení, které se věnuje problematice závislostí. Centrum patří mezi první, které vzniklo na jihu Čech. Prachatické "Káčko" je již dlouhodobě zavedeným programem s ustálenou nabídkou odborných služeb. Samozřejmě se zlepšuje a vyvíjí dle potřeby našich klientů, pružně reagujeme na změny. V současné době (přechodně) nabízí pomoc na telefonu: 607 038 143.
Hana Rabenhauptová
šmejd
Sociální oblast
Město Prachatice připravilo v rámci prevence kriminality 2017 v projektu Bezpečně doma i v obci, podpořeném Jihočeským krajem, setkání v domu Křižovatka u parku již tento čtvrtek 31. 8. 2017 od 15:00 hodin s názvem: „Haló tady Šmejdi“.
Hana Rabenhauptová
návštěva terezína
Sociální oblast
KreBul, o.p.s., i v době letních prázdnin pokračuje v realizaci aktivit v rámci projektu „Vzpomínka pro lidskost 2017“. Další z nich byla návštěva koncentračního tábora Terezín, kde se průvodkyní stala přímá pamětnice paní Dagmar Lieblová.
Hana Rabenhauptová
bazén
Ze sportu
V pondělí 4. září 2017 bude uzavřen krytý plavecký bazén v Prachaticích.
Radovana Kutláková
logo DDM
Ze sportu
Dům dětí a mládeže Prachatice každoročně počátkem září – letos 5. září 2017 připravuje Rodinné sportovní hry, které jsou součástí Běhu pro zdraví. Slovy Miroslava Pilečka, hlavního organizátora za DDM Prachatice: „Vezměte celou rodinu a přijďte si zasportovat“, napovídá, že je akce určena dětem, rodičům, dospělým i seniorům. Sportovní hry začínají v 15:00.
Hana Rabenhauptová

Stránky