Archiv internetových novin

V archivu můžete snadno hledat výběrem jednoho nebo více kritérií z nabídky níže.

Sociální oblast
„Vážení sousedé a milé tetičky, přináším Vám nové zprávičky…“ - tak začíná každé číslo Jihočeského baráčníku, který za přispění Jihočeského kraje s šéfredaktorem, kterým je soused - župní rychtář Jaroslav Šikl, přináší opět nové zprávy z jednotlivých obcí.
Hana Rabenhauptová
Sociální oblast
Celkem 21 panelů s 3 261 obrázkem a 312 druhy pexes je od 1. září k vidění v Zimní zahradě Městského úřadu v Prachaticích.
Hana Rabenhauptová
prevence
Sociální oblast
Město Prachatice připravilo v rámci prevence kriminality 2017 v projektu Bezpečně doma i v obci, podpořené Jihočeským krajem, setkání v domu Křižovatka u parku s názvem: „Haló tady Šmejdi“.
Hana Rabenhauptová
logo
Z kultury
I přes nepřízeň počasí se dnes, 1. září 2017, na Velkém náměstí uskuteční 5. ročník hudebního projektu Ekompilace, který je zaměřený také na šíření povědomí o třídění odpadu, recyklaci a uvědomělém chování k životnímu prostředí.
Věra Houšková
seminář
Sociální oblast
Přes dvě desítky lidí se sešly na prachatické radnici, aby hovořily o možnostech a zájemch nejen obecních, o problematice seniorů a komunitním plánování.
Hana Rabenhauptová
pan Slivka
Sociální oblast
Roman Slivka, romský koordinátor odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice navštívil město Prachatice. S poradkyní pro národnostní menšiny navštívil téměř všechny romské rodiny v Prachaticích.
Hana Rabenhauptová
třídění odpadu
Životní prostředí
Za spolupráce odboru životního prostředí a pracoviště územně analytických podkladů, odboru stavebně správního a regionálního rozvoje byla na internetových stránkách města Prachatice aktualizována interaktivní mapa s místy sběru tříděného odpadu v Prachaticích.
Lenka Machartová
polom
Životní prostředí
Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí, vydal v souvislosti s větrnou kalamitou (bouře z noci 18. na 19. 8. 2017) a jí způsobenými rozsáhlými polomy dvě rozhodnutí o vyloučení vstupu do lesa.
Alena Veleková
pexeso
Sociální oblast
Výstava desítek pexes ze soukromé sbírky Hanky RH+ bude zahájena 1. září 2017 v jednu hodinu v prostorech Zimní zahrady Nové radnice v Prachaticích.
Hana Rabenhauptová
rosa tahedl
Ze společnosti
Výstava věnovaná šumavské spisovatelce, básnířce a skladatelce ROSE TAHEDL bude otevřena vernisáží v sobotu 2. září 2017 ve 12:00 v rodném domě J. N. Neumanna.
Lenka Houšková

Stránky