Nevíte kam s vytříděným odpadem? Nová interaktivní mapa vám poradí!

třídění odpadu
Za spolupráce odboru životního prostředí a pracoviště územně analytických podkladů, odboru stavebně správního a regionálního rozvoje byla na internetových stránkách města Prachatice aktualizována interaktivní mapa s místy sběru tříděného odpadu v Prachaticích.
Lenka Machartová

Mapa je přístupná ze stránek města www.prachatice.eu přes odkazy životní prostředí → odpadové hospodářství → separovaný sběr odpadů. A nebo přímo přes odkaz „ODPADY interaktivní mapa“ na hlavní stránce webového portálu města Prachatice, v pravém sloupci. Její podoba je přílohou zářijového Radničního listu včetně připomenutí, co do které nádoby patří.

Co se změnilo? Pozorný návštěvník si jistě všiml, že se nám zobrazování aplikace postupně měnilo, což bylo zapřičiněno hledáním vhodného zobrazení, které by bylo nejlepší pro tuto mapu. Město Prachatice využívá pro tuto službu v rámci licence na program ArcGIS bezplatný online server, který je pro naše potřeby dostatečný, avšak obsahuje některá omezení. Nicméně omezeni by neměli zaznamenat ti, kdo si aplikaci budou chtít prohlížet v různých zařízeních (chytrý telefon, tablet, PC, apod.) nebo různých operačních systémech (Windows, MAC, Android, apod.). Největší grafickou změnou, které si jistě všimne každý, je přidání symbolů pro označení míst sběru upotřebených potravinářských olejů, drobného elektroodpadu a bioodpadu. Po kliknutí na symbol kontejnerového stání se zobrazí tabulka s počtem nádob jednotlivých komodit a aktuální fotografie sběrného místa. Hnědé nádoby na bioodpad jsou v označených místech pouze v období od dubna do října kdy probíhá svoz bioodpadu. V současnosti je ve městě a městských osadách 65 sběrných míst, ve kterých je instalováno 354 nádob na tříděné odpady a dále je volně u kontejnerů na SKO 72 nádob na bioodpad. A co ještě v mapě můžete najít? Tak např. vyhledání adresy, měření vzdálenosti, popis mapy, tisk do PDF apod.

Děkujeme všem, kteří tuto mapu připomínkovali a poskytli nám tím zpětnou vazbu, a budeme rádi pokud nás i nadále budete informovat o tom, jak tuto mapu využíváte, jak se vám líbí, ale i o tom, co této mapě chybí.

Mgr. Lenka Machartová, odbor ŽP

Tomáš Turek, odbor SSRR